Ingen kan svare på hvor det skal kuttes i sortlandsbudsjettet

Posisjonen ligger an til å få gjennom sitt budsjett for Sortland, som de varslet på formannskapsmøtet 30. november. Likevel haglet det med kritikk - også fra posisjonspartier.

Kommunestyret i Sortland. Ap-benken på første rad.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

– Det er mange ganger lett å øke produksjonen. Men vi ser at det er langt vanskeligere å identifisere hvor man skal redusere pengebruken, sa varaordfører Karl Erling Nordlund i sitt innlegg under budsjettdebatten i Sortland.

Slik oppsummerte han også hele budsjettprosessen. Hverken posisjon eller opposisjon har kommet med spesielt konkrete kutt i sine budsjettforslag, men har konkrete forslag til ny pengebruk. Kuttene overlates i stor grad til rådmannen.

– Med grunnlaget vi har hatt, er det vanskelig å finne ut hvor man skal kutte, sa Aps Mona Sandvold. Hun påpekte at posisjonens budsjett likevel er dekket inn, gjennom blant annet høyere skatteinntekter. Ikke fordi de vil øke skattene, men fordi de har kommet fram til et høyere skattegrunnlag enn rådmannen.

Det er en lang og grundig debatt, men resultatet er i stor grad gitt på forhånd: posisjonens forslag går gjennom. Men posisjonspartiene var selv skeptiske til å øke fondsbruken, noe de likevel går inn for i sitt budsjett.

Gratis halleie og demensplasser

Posisjonen har i sitt budsjett lagt inn at demensplassene på Håløygtunet må åpnes alt 1. mars. Det koster 2,8 millioner, mot de 400.000 rådmannen foreslo.

Både posisjonen og opposisjonen ønsket å videreføre gratis hallleie i Blåbyhallen. Det er dermed trolig at dette vil gå gjennom uten debatt.

Deler av budsjettet for neste år var vedtatt tidligere på møtet - nemlig at Kulturfabrikken neste år skal få et tilskudd på 26.150.000 kroner, altså drøyt 26 millioner.


Fylkesmannen: – Planen er ugyldig

Nytt bråk om arealplanen på kommunestyremøtet

Fylkesmannen har informert Sortland kommune om at de ikke anser arealplanen deres for å være rettskraftig. En redegjørelse om dette fikk arealplankonflikten til å blusse opp igjen i Sortland kommunestyre.

 

Ingen steder å kutte

SVs Oddmund Enoksen var kanskje aller tydeligst på dette:

– Det sakkes om å ta ned drifta. Det som samtidg er situasjonen, er at når man spør om hvor drifta skal tas ned, hvem som skal sies opp, hvor ressursene kan kuttes – får man ikke noe svar. Vi i posisjon har heller ikke gode svar på hvor man ser mulighet til å bruke mindre penger. Det er realiteten, sier han.

Han tegnet i stedet opp et bilde der det må snus på hver krone, og mangler penger i alle sektorer.

– Over hele tjenesteområdet er situasjonen slik at det egentlig trengs mer penger. Ingen har hittil vært i stand til å påvise noe overforbruk, sier han. Samtidig kom han med et lite stikk til Høyres budsjettforslag:

– Badeland er fint og nyttig, men er det nyttig når man samtidig kritiserer posisjonen for høy pengebruk?

Enoksen trakk fram skolestruktur som en mulig løsning for å bøte på økonomien, men sa videre at ingen ønsker å ta i denne debatten.

Holmstad-kritikk

Posisjonen fastslår ikke i sitt budsjettforslag at man skal garantere for ungdomstrinnet i Holmstad i det minste fram til 2021. Det bet Høyre seg merke i.

– Sortland kommune har et budsjett som nærmer seg 1 milliard. Det er mye penger, og vi mener det bør være gode muligheter til å drive organisasjonen innenfor rammen. Sett opp mot disse rammene blir det for oss derfor veldig kortsiktig tenkning at løsningen på det meste er å legge ned en skole, sa gruppeleder Silvia Ovik Marhaug i sitt innlegg. Partiet har lagt inn bevaring av ungdomstrinnet hele perioden i sitt budsjett.


Vil flytte utstyrssentralen ut av Sortlandshallen

Rådmannen foreslår før kommunestyremøtet torsdag å flytte utstyrssentralen til det gamle Røde Kors-bygget i Parkveien.

 

Nordlund avviste dette, og sa at å bevare Holmstad ligger inne både hos rådmann og posisjon, bare ved bruk av fondspenger. Marhaug påpekte at det var poenget, at det ikke ligger i driftsbudsjettet. Det ble sagt flere ganger at Holmstad er sikra ut perioden også i rådmannens budsjett.

Rødts Christoffer Ellingsen gikk denne uka ut og kritiserte Høyre for liten reell vilje til samarbeid, ettersom de ikke kom med sine budsjettforslag før onsdag. Dermed blir det primært et markeringsbudsjett, mente Ellingsen.

– Det etterlyses samarbeid fra blant annet Rødt og ordfører vedrørende budsjett. Men når vi går i så ulike retninger blir det svært krevende å skulle samarbeide om budsjett- og økonomiplan, sa Marhaug.

Kritserte egne kutt

Gruppeleder Mona Sandvold (Ap) var i sitt innlegg opptatt av lærerrekruttering. De ønsker derfor en handlingsplan for rekruttering av lærere og sykepleiere.

Samtidig tok hun opp behovet for å i det minste pusse opp gamle skoler, på sikt opprette nye skoler. Hun trakk også fram problematikken ved å kutte i spesialundervisningsbudsjettet og ikke nye helsesøsterstillinger:

– Det er problematisk at lærerne skal ha ansvar for dette alene, sa hun. Ap og posisjonen går likevel ikke inn for å tilføre helsesøstrene eller spesialundervisninga mer penger.

Høyres forslag om nytt basseng i tilknytning til nytt hotell ved Kulturfabrikken, ble også diskutert. Sandvold påpekte at alle er enige om at nytt basseng trengs. Posisjonen mener derimot at et slikt basseng må legges i tilknytning til ny skole eller hall.

Krangel om finansering

Oddmund Enoksen (SV) mente Høyres budsjett i liten grad var dekket inn.

– Det er et faktum at posisjonen går inn for å øke utgiftene med 4,5 millioner mer enn rådmannen. Opposisjonen går lengre og vil bruke 7 millioner mer, men mener de sparer inn dette ved hjelp av fondssparing, som ingen får øye på, og generelle innsparinger, sa han, og ba om svar på hvordan dette skulle gjennomføres.

Marhaug fra Høyre svarte med at de kutter i den generelle ramma. I praksis betyr det et flatt kutt, der alle instanser pålegges å finne kutt for å holde pengebruken innenfor ramma.

Også Aps Sandvold uttrykte bekymring for høy drift, og posisjonen ber rådmannen undersøke alternativer for å gjøre noe med det.