Fylket spytter inn én million for å gjøre Sortland til «den rause storesøstra»

Sortland vil utvikle seg som regionsenter, og dra i gang et samarbeid hvor både politikere, næringslivet og frivillige fra hele regionen kan bidra. Hva det innebærer, er foreløpig litt i det blå.

Fylkesråd Tomas Norvoll, ordfører Tove Mette Bjørkmo, næringssjef Marius Remen-Hansen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det såkalte «Raus-prosjektet» ble først presentert for kommunestyret 9. november, som del av en presentasjon om næringsprosjekter i kommunen.