– Ikke vær redd for å ta kontakt

Krisesenteret har belegg hele jula

Krisesentrene merker økt pågang rundt høytider. I Vesterålen er senteret belagt hele jula - men folk må bare ta kontakt, om så bare for råd eller veiledning, er oppfordringen.

  Foto: Frank May, NTB Scanpix

Sortland

Krisesenteret i Vesterålen er lokalisert på Sortland, og har hovedfokus på vold i nære relasjoner. Denne volden kan komme i alle variasjoner, ifølge daglig leder Line Hågensen ved krisesenteret. De merker at flere tør å ta kontakt enn før.

– Vi ser at terskelen kanskje er lavere for å ta kontakt med oss, enn den var for noen år sida, og at det kanskje er en effekt av at man er mer åpen om det i høyere samfunnslag og oppe i systemet. Folk har tatt til seg at dette er et samfunnsproblem, og flere føler ansvar for å hjelpe til og støtte om de får vite om det. Det kan se ut som terskelen har blitt lavere for å si fra, sammenligna med slik det var, sier Hågensen.

Belegg hele jula

De merker noe mer pågang i juletida.

– Jevnt over, så er det et sig av folk som tar kontakt hele tida. Men vi har litt mer telefoner, og noe mer belegg på huset, opp mot høytiden, sier Hågensen. Hun understreker at det ikke betyr at kapasiteten er lav.

– Vi står i beredskap hele jula, og nyttår. Vi er tilgjengelige på telefon. Det har vært folk her hele jula, og folk må bare ta kontakt, sier hun.


Vesterålen krisesenter:

Bistår med trygghet og veiledning

Vesterålen krisesenter er et lavterskeltilbud som følger folk fra A til Å i blant annet volds- og overgrepssaker.

 

Hågensen og de andre ansatte ved krisesenteret har taushetsplikt, og håndterer alt fra kritiske situasjoner der noen må flyttes ut av hjemmet til spørsmål og henvendelser fra folk som ønsker råd.

– Ja. Vi anbefaler å ta kontakt med oss. Vi kan gi råd og veiledning, og vi har taushetsplikt, så lenge det ikke er fare for liv og helse. Det kan det selvsagt være om det gjelder vold i nære relasjoner. Vi oppfordrer alle fra barn til eldre: ta kontakt, snakk med noen. Ikke bær det alene, sier Hågensen. Krisesenteret dekker hele Vesterålen.

– Vi dekker alle vesterålskommunene, og vi er her for alle. Om de sitter på Andenes, eller Øksnes, Hadsel, Bø. Alle kan kontakte oss, uansett kjønn og alder, enten det gjelder spørsmål og råd, eller er noe mer kritisk. Folk er ikke alene, sier hun.

Advarer mot kutt

Hågensen skryter av både Krisesentersekretariatet, og Norske Kvinners Sanitetsforening, som blant annet har bidratt til å få informasjon om vold i nære relasjoner og krisesentrene ut i skoler, barnehager, på arbeidsplasser, hos politiet og på helsesestasjonen. Det kan også ha bidratt til å senke terskelen for å ta kontakt, tror Hågensen.

– Det er hovedsakelig barnevernet som har ansvar for barn under 18 år. Men det er forskjellige spektre av opplevelser hos barn også, helsesøstre er kjempeviktige å spille på når det gjelder barn og ungdom i skolealder. Utekontaktene er kjempeviktige å spille på. Jeg håper kommunene ser viktigheten av dette, og ikke legger ned lavterskeltilbudene i kommunen, som utekontakter, sier Hågensen.


Nordlandssykehuset:

Åpner for Harstad-løsning for overgrepsutsatte

Nordlandssykehuset vil forsøke å finne en løsning slik at overgrepsutsatte som ønsker seg til mottaket i Harstad, vil kunne mottas der.

 

Hun skryter også av Sortland kommune, selv om denne advarselen også gjelder dem.

– Sortland kommune gjør en kjempegod jobb med tanke på dette med tidlig intervensjon, informasjon og formidling til alle aldre. Man må ikke tenke at barn er for små til å høre at ikke alle har det bra. Det bevisstgjør også barn, så de kan varsle, hvis de forstår at et annet barn opplever noe det ikke bør, sier Hågensen.

Nummeret til krisesenteret står på kommunens nettsider - eller på Facebook.

– Vi har en egen Facebook-side. Vi tar imot meldinger der også, om noen vil ta kontakt. Der står det også mer informasjon om oss, sier Hågensen.