Snart lekeland i Skibsgården

Som et ledd for å gjøre handel i Sortland enda mer attraktivt, etableres det lekeland og restaurant i Skibsgården.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Sortland

Senterleder Bjørn Heireng ønsker ikke å røpe for mange detaljer rundt det kommende tilbudet i kjøpesenteret, men sier at våren 2018 vil det komme både lekeland og restaurant i lokalene der Mekk i dag holder til. I forbindelse med restauranten vil det bli nødvendig med en utviding i retning sør.

Heireng lover å komme med mer utfyllende info over nyttår.

Butikken Mekk har vært i drift i om lag to år i Skibsgårdens lokaler. Fra sentralt hold i selskapet ønsker de i dag ikke å kommentere framtiden til butikken på Sortland, men lover å komme med mer informasjon rundt dette på nyåret.