Mindre torsk i Vesterålen i 2017 enn året før

Det ble totalt landet i overkant av 38.000 tonn fersk torsk i Vesterålen i 2017, mot over 39.000 tonn året før.

Myre Fiskemottak. 

Sortland

Vol har allerede skrevet om et historisk godt 2016 for fiskeflåten generelt, rent økonomisk.

Nå viser tallene at det totalt ble landet 38.302 tonn fersk torsk i Bø, Øksnes, Hadsel, Andøy og Sortland i fjor, mot 39.038 tonn året før.


Fiskeflåten kan se tilbake på historisk godt 2016

Fiskeridirektoratet offentliggjorde resultatene fra deres lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2016 torsdag. For tredje år på rad økte driftsinntektene.

 

Resultater fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2016 viser at driftsinntektene for den norske fiskeflåten økte for tredje år på rad. Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

  Foto: NTB scanpix

Gode priser

Gjennomsnittlig førstehåndspris på torsk økte med 15 prosent fra 2015 til 2016. Samtidig var fangstkvantumet på om lag samme nivå i 2016 som i 2015, noe som ga en historisk høy førstehåndsverdi for torsk i 2016. 

Best ut kommer torsketrålerne. I 2016 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 28,3 prosent, noe som innebærer en økning fra 24,7 prosent i 2015.

Gjennomsnittspriser for 2017 er i skrivende stund ikke klar offentliggjort.