Øver på vannredning:

«Det er liv i han – ser ut som det gikk bra»

«Pasienter er livløs-men han smiler!» Sortland brann og redning kjørte øvelse i Torghuken på Sortland onsdag kveld.

Robert Budde, i tørrdrakt blir hjulpet av øvingsleder Roar Johannessen. Sortland brann og redning holdt øvelse ved Torghuken onsdag kveld.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Det ser tilsynelatende dramatisk ut, flere av brannbilene til Sortland brann og redning samt politiet står ved Torghuken i Sortland. På kaikanten står to politibetjenter, mens brannmannskapene arbeider iherdig med å berge på land en kar som er i vannet.

Heldigvis er det øvelse som er på gang. Hver uke når et nytt vaktmannskap går på, øves det. For som innsatsleder Roar Johannessen sier:

– Øvelse gjør mester. Og nå øver vi helt realistisk, alarmen går på akkurat samme måte som når det er utrykning, sier Joannessen.

– Veldig nyttig

På flytebrygga har de klart å buksere opp Robert Budde, som har vært på en svømmetur.

– Han er livløs, men han smiler, rapporteres det spøkefullt, før det gis beskjed om at der er liv i pasienten og alt har gått bra. Med unntak av en litt lekk drakt, som har ført til at det er begynt å bli litt kjølig for markøren.

Han legges på ei redningsbåre, som bæres opp landgangen, før øvelsen avsluttes og man gjør ei evaluering.

– Det er veldig nyttig å få øvd som dette, sammen med de etatene som vi møter ute når det er reelle utrykninger, sier Budde.

Politiet, lensmann i Andøy Yngve Isaksen Wiik og Ine Heer er med som observatører.

Umulig å se med det blotte øye

– Å øve på en hendelse som dette, person som er falt i vannet fra ei kai, er utrolig bra for oss. Et samkjørt mannskap og det at vi er samkjørt med de andre etatene, er veldig viktig, sier Roar Johannessen.

Det øves på flere scenario i løpet av kvelden, i ett tilfelle er personen som er i vannet under kaia. To fra brannvesenet hopper uti fra kaikanten, gjør funn under kaia og får svømt den forulykkede i land.

– Sånn som forholdene er nå er det umulig å se en person i vannet med det blotte øye. Vi bruker et varmesøkende kamera til det, sier Johannessen.

IR-kameraet har Sortland brann og redning hatt i 3-4 år, og er et nyttig verktøy. Til forskjell fra til vanlig optikk, er det varmesignaturen som vises i kameraskjermen.

– Selv når det er helt mørkt, vil man se en person i vannet. I stad oppdaget jeg den som var i vannet med en gang, selv om det bare var en liten prikk som vistes, siden han lå litt langt ute, sier han.

Johannessen tok selv en ekstra dukkert, i rein begeistring. Opprinnelig skulle det øves på røykdykking i dag, men da øvingsstedet ikke var klart, ble det vannredning i stedet.

– Vi er fem mann i hvert vaktlag. Og all øving er viktig for oss, siden vi er et deltidsbrannkorps. Helst skulle vi gjerne øvd enda mer, sier Johannessen.