Sortland kommune bruker:

Over 1,8 millioner kroner på overliggere på sykehuset

Mot slutten av fjoråret hadde Sortland kommune en drastisk økning i såkalte overliggere, utskrivningsklare pasienter på sykehuset.

Helse og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Bare i oktober var det 108 såkalte overliggere, mens tallet for november var 151. Det er nesten like mange døgn med utskrivningsklare pasienter som Sortland hadde i hele 2016, med 152 døgn.