Fant feil på tusenvis av nye AMS-målere:

– Vi har ikke erfart feil på våre målere

Rundt 10.000 nye automatiske strømmålere sender ikke inn måleravlesningene til nettleverandøren BKK. På landsbasis kan det være snakk om enda flere. Vesterålskraft bruker samme måler.

ILLUSTRASJONSFOTO: Det er funnet feil på tusenvis av strømmålere fra Nuri. Det er samme type målere som Vesterålskraft er iferd med å installere.  Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Sortland

Det er NTB som i dag bruker NRK som kilde for å fortelle om problemene med de nye strømmålerne. BKK, det største energiselskapet på Vestlandet, har sammen med 26 andre nettselskap kjøpt automatiske strømmålere til 750.000 strømkunder fra det koreanske firmaet Nuri Telecom.

– Strømforbruket til kunden må da bli stipulert, for vi aner ikke hva forbruket er, sier prosjektleder for automatiske strømmålere i BKK, Eli Kristin Dimmen til NRK.

Hun presiserer at feilen nå er rettet opp, men at flere tusen strømmålere fortsatt har problemer.

– Som kunde kan en bidra ved å selv koble ut hovedsikringen i minst en time. Ved strømutkobling vil systemet startes på nytt, og feilen blir rettet opp, sier Dimmen.

AMS-målere

Vesterålens største kraftselskap, Vesterålskraft, arbeider for fullt med å installere nye målere fra Nuri, men Hallvard S. Pettersen, administrerende direktør i selskapet, opplyser til VOL at selskapet ikke har erfart de problemene som BKK melder. Så langt har feilene ikke fått konsekvenser for Vesterålskraft. De to andre kraftselskapene i Vesterålen, Trollfjord Kraft i Hadsel og Andøy Energi, har valgt andre leverandører.

Innen 1. januar 2019 skal alle landets husstander få nye AMS-målere, som er forkortelsen for «Avanserte Måle- og Styringssystemer». De smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette skal ifølge NVEs «egenreklame» «gi raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.»

 I tillegg vil nettselskapene kunne bruke informasjonen til å drifte nettene mer effektivt, noe som isolert sett vil slå ut i lavere nettleie. Flere steder har det vært uttrykt stor skepsis til de nye målerne, deriblant i Hadsel hvor noen aksjonister hevdet at de nye målerne i realiteten er påtvunget stråling.


Overleger støtter ikke kritikken:

– Strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at strålingen kan skade

Kommuneoverleger i Vesterålen mener strålingen fra disse er så svak at det strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at denne strålingen skal kunne oppfattes av mennesker eller skade menneskekroppen.