Åpner Statnett-servicesenter i Sortland

Statnett har nylig ferdigstilt et nytt drifts- og beredskapssenter ved Sortland Transformatorstasjon.

  Foto: Innsendt

Sortland

De ansatte i Statnett har nå fått et bygg med flere kontorplasser, garderoberom og tørkerom. Det melder selskapet i en pressemelding.

– For å sikre tilstedeværelsen i regionen, og for å ivareta de ansattes behov, har vi reist et nøkternt, men funksjonelt bygg, sier Bergit Svenning, driftsgruppeleder Nord.

Sortland Transformatorstasjon vil fungere som et nav i Lofoten og Vesterålen, og være oppmøtested og daglig arbeidssted for flere ansatte i Statnett.

– Dette er en konsekvens av at Statnett har overtatt Lofotringen fra Lofotkraft og Trollfjord Kraft, forklarer Svenning.

– Vi har økt vår anleggsmasse og har et økt behov for tilstedeværelse i regionen. Antall montører er allerede økt, utdyper Svenning.

Det er Sortland Entreprenør AS som har reist bygget på vegne av Statnett. Arbeidene, som startet opp i mai 2017, har en kostnadsramme på 9,5 MNOK. Et eldre bygg ved stasjonen er revet.