Næringslivet på parkeringsmøte:

– Dette er ikke snikinnføring av parkeringsgebyr

Både kommunen og næringslivet ønsker en ordning med tre timers gratis parkering utenfor kjøpesentre og næringsbygg. Det skal fremdeles være langtidsparkering, men lenger unna.

Fra venstre: Marius Steiro, Bjørn Heireng, Geir Abel Ellingsen, Håkon Ulriksen, Ivar Steiro.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Tirsdag hadde flere representanter fra næringslivet et møte med pressen om den nye parkeringsordninga som blir innført i kommunen.

Næringslivet har helt siden 90-tallet ønsket seg en endring av parkeringssystemet i byen, men først i det siste har kommunen virkelig kommet på glid. Nå samarbeider de om å innføre nye parkeringsregler for Sortland kommune.

Tre timer gratis

Essensen i det nye systemet er å skille langtidsparkering og korttidsparkering. I dag erfarer forretninger i sentrum at plassene nærmest butikkene fylles opp av for eksempel ansatte ved bedrifter i byen, som blir stående hele dagen.

Dette er spesielt et problem for små butikker som kun har gateparkering, ifølge Marius Steiro i næringsforeninga. Men også de store sentrene og butikkene merker dette, det var også begrunnelsen for at Skibsgården innførte tidsbegrensing på deres parkering.

– Vi har merka at det har fungert. Det er for eksempel færre som skal på dagsseminar på Kulturhuset, som parkerer hos oss, sier senterleder Bjørn Heireng ved Skibsgården.


Tidsbegrenset parkering kan bli innført i år

Rådmannen i Sortland vil leie ut 110 parkeringsplasser til næringslivet for å finansiere innføring av tidsbegrenset parkering i sentrum i 2018.

 

Senteret har fått både ris og ros for innføringa av restriksjonene på parkeringsplassene sine. Og de er også åpne for å gjøre endringer, ifølge Heireng.

– Vi har fått tilbakemeldinger på det med at vi ikke har en egen nattakst, eller gratis parkering om natta. Hvis folk for eksempel bestemmer seg for å spise ute og tar en øl eller to etter at de har vært på senteret, og lar bilen stå over natta, da blir de ikke glade om de får regning i posten. Det forstår vi, så vi er i dialog med selskapet som fakturer for oss om det. Inntil videre har vi tre timer gratis parkering hele døgnet, sier Heireng.

Ikke snikinnføring

Flere på møtet tok opp at en del fra publikum kan frykte at den nye ordninga, som kan være i gang i løpet av sensommeren, i realiteten er en gradvis innføring av gebyrer for all parkering. Dette avviser næringslivsaktørene.

– Det er ingen snikinnføring av parkeringsavgift. Det er viktig for oss å få fram. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker gratis parkering, men ser et behov for å skille mellom langtids- og korttidsparkering for å sikre et best mulig tilbud til våre kunder, sier Geir Abel Ellingsen.

– Den viktigste måten å forhindre at det noensinne vil skje, er å sikre nok parkeringsplasser ettersom byen vokser. Det er viktig å stille krav om parkeringsdekning ved utbygginger, for eksempel. Parkering er ikke noe som skal være lukrativt for den som eier parkeringsplassen, sier Ivar Steiro.

Etter det VOL forstår, vil langtidsplassene primært leies ut, ikke være helt gratis som i dag. Men dette betyr ikke nødvendigvis at publikum må betale - tanken er at bedrifter, eller utleiere, for eksempel, kan leie plasser til sine ansatte eller -beboere. Da får man også reserverte parkeringsplasser.

Felles ansvar

Kommunen ønsker også ny regulering av parkeringa i sentrum, så bestemmelsene vil også gjelde kommunale parkeringsplasser.

De planlegger at noen av de kommunale plassene skal leies ut til langtidsparkering, andre brukes til korttid.

I tillegg ønsker kommunen å ha en parkeringsvakt, såkalt «byvert», som i tillegg til å overholde parkeringsreglene også skal informere publikum om parkeringssystemet. Dette skal opp i formannsskapet 1. februar.


 

Denne håper de skal selvfinansieres gjennom at også de private aktørene benytter seg av vedkommende. Det er helt opp til den næringsdrivende selv, men flere vurderer det, ifølge Ellingsen.

Tanken er at parkeringa enten skal gå helt av seg selv de tre timene, med automatisk system som registrerer hvem som har tatt over tida, fotograferer registreringsnummeret og sender faktura - som hos Skibsgården - eller at kundene selv må registrere parkering, enten på app eller automat.

For å gjøre det enklest mulig jobber aktørene med å prøve å finne en felles løsning, slik at kunder ikke trenger fire forskjellige apper avhengig av hvor de parkerer.

Endret holdning

Håkon Ulriksen sa på møtet at han selv har endret holdning. Tidligere har han kjøpt eller fått utbygd leiligheter uten særskilt parkeringsområde, fordi det har vært så mye tilgjengelig.

– Da har jeg skjøvet problemet over på dere. Jeg ser nå at det er nødvendig med tilstrekkelig parkering, og det er en av grunnene til at jeg nå vil bygge parkeringsplass, sier han. Ulriksen har søkt kommunen om å få opprette parkeringsplass ved gamle Sparebank 1 og DnB.


– Vi har ikke fått kritikk, bare positive tilbakemeldinger

Da man i Svolvær innførte to timers gratis parkering og deretter parkeringsavgift, kom det bare positive tilbakemeldinger til kommunen.

 

Tanken er at det fremdeles skal være mulig med langtidsparkering, men at parkeringsplassene for dette da ligger noe lengre unna sentrum.

Ulriksen sier at han også registrerer at flere bedrifter er villige til å betale for langtidsleie av plasser for sine ansatte. Aktørene tror ikke det vil være noe problem med nok plasser til ansatte i sentrum.

– Om noe må de bare parkere litt lengre unna, og kan ikke stå rett utenfor døra. Men det syns jeg er greit, siden de skal være på jobb så lenge, sier Heireng.