Torgeir Tobiassen: – Nå kan jeg gjøre det jeg virkelig ønsker

Avviser at konflikt er grunnen til Tobiassens avgang

Selv om flere i teknisk etat i Sortland oppgir at det er ledelsesutfordringer i etaten i en ny rapport, avviser både teknisk kommunalsjef Torgeir Tobiassen og tillitsvalgte at det ligger noen konkret konflikt eller varslinger bak Tobiassens avgang.
Sortland

Torsdag varslet kommunalsjef for teknisk etat i Sortland kommune, Torgeir Tobiassen, at han går av som kommunalsjef i september. Han blir værende i etaten fram til nyttår.

Tilbake til næringslivet

– Jeg er snart 66, da kan jeg pinadø gjøre det jeg ønsker, sier Tobiassen spøkefullt i et møte med pressen.

Han avviser at det ligger noen dramatikk bak avgjørelsen om å trekke seg.

– Jeg har tidligere drevet enkeltpersonforetak, som entreprenør og rådgiver. Jeg har i lang tid hatt en drøm om å kunne gå tilbake til næringslivet, sier han. Det er dermed planen, når han er ferdig i Sortland kommune.

Tillitsvalgt for de NITO-organiserte i etaten, Cato Lund, bekrefter Tobiassens versjon.

– Jeg kan bekrefte at det ikke er noen varslinger eller dramatikk bak dette. Torgeir har tatt et valg, og det respekterer vi, sier han.

– Utfordrende

Selv om Tobiassen benekter at det har vært varslinger og lignende denne gangen, er han åpen om at arbeidet med å kartlegge utfordringer i etaten, hvor ledelse av mange er trukket fram, påvirker ham.

– Det er klart det stikker litt i meg, men ledelse er alltid en dynamisk prosess. Man lærer underveis, noen ganger velger man riktig, noen ganger feil. Det må alle erkjenne, sier han, og får støtte av rådmann Randi Gregersen.

– Når det kommer en så tydelig beskjed fra de ansatte, er det klart at alle i en ledelsesposijon, går i seg selv. Det er hele tiden rom for å forbedre seg, sier hun.

Rapporten kom nå, men arbeidet med organisasjonen internt i etaten har vært planlagt lenge, etter flere store utfordringer (se neste avsnitt).

Skryter av etaten

Prosessen med å stabilisere etaten kan omtales som en lang dags ferd mot natt.

For å se utviklinga i sammenheng, må man gå helt tilbake til 2012. Da ble det gjort endringer i organiseringa av kommunen. Det ble innført en ny mdoell, med rådmannen på topp og kommunalsjefer under rådmannen. Da skulle man se på et enhetsledernivå, og vurdere organisasjoner.

Merethe Skille kom inn som kommunalsjef for teknisk etat. Hun begynte en omorganiseringsprosess, som skapte mye uro i organisasjonen. Det hele kulminerte med den mye omtalte varslersaken, der ansatte hadde varslet om det de mente var trakassering fra daværende rådmann Rolf Lossius, og dårlig arbeidsmiljø.

Skille ble også kraftig kritisert av varslerne, og beskyldt for å ha innført en fryktkultur i etaten. Hun trakk seg i 2015, og Tobiassen kom inn. Samtididg slutta flere ansatte i kjølvannet av varslersaken.

Nå går han av, men med et annet bakteppe - selv om det også nå har vært uenigheter internt, er det i dag et godt forhold mellom rådmann, ansatte i teknisk etat og kommunalsjefen. Dette bekreftet både tillitsvalgt, rådmann og Tobiassen torsdag.

– Jeg har jobba i det private før jeg kom til det offentlige, og jeg må si at denne etaten står ingenting tilbake for det private. De ansatte er utrolig dyktige folk, som får til mye. Se bare på den rivende utviklinga i Sortland de siste to årene, sier Tobiassen.

Han har fremdeles et drøyt halvår igjen i jobben.

– Det blir på den ene siden vemodig å slutte. Men jeg gleder meg til å ta fatt på forbedringer av etaten de kommende månedene, og selvsagt å få gjort de tingene jeg virkelig vil som næringsdrivende, sier han.