Torgeir Tobiassen slutter som teknisk sjef

Torgeir Tobiassen slutter som teknisk sjef i Sortland kommune. Formannskapet ble orientert torsdag.

Teknisk sjef Torgeir Tobiassen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

VOL ble kjent med saken tidligere denne uka, men har ikke lyktes med å få noen bekreftelse eller avkreftelse fra kommunen, eller Tobiassen selv, før selve møtet. Han blir værende i jobben til 1. september 2018.

Under møtet informerte Tobiassen om at han slutter i jobben som teknisk sjef. Informasjonen ble gitt under en orientering om konklusjonen fra Bedriftskompetanse AS, som har analysert organisajsonen.

Tobiassen sier han har vurdert å slutte tidligere, men at han syns det er riktig tidspunkt nå, når etaten skal i gang med en større omorganisering.

Tobiassen er den andre tekniske sjefen som går på få år i Sortland kommune. Han ble konstituert i 2015, etter at Merethe Skille sa opp jobben. Det skjedde midt i en intern konfliktstorm.

Etaten har i perioder vært preget av interne konflikter, høyt arbeidspress og uklar ansvarsfordeling. Rapporten som ble presentert torsdag, konkluderte med at det må gjøres betydelige endringer for å bedre arbeidsmiljøet og driften i etaten.