Engasjerte ungdommer på YO-messe

Den årlige utdannings- og yrkesmessa på Sortland videregående skole ble avholdt onsdag. Den får gode skussmål fra både elever og utstillere.

Sortland Entreprenør-standen tiltrakk seg mange nysgjerrige elever.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det har sjelden vært fullere i kantina på Sortland videregående skole, enn det var onsdag, da den årlige YO-messa (yrkesorienteringsmessa) igjen ble avholdt på skolen. Der møtes samtlige av skolens 700 elever - også de som vanligvis har studiested et annet sted - og relevante bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Det var stort spenn i utstillerne, her er det noe for enhver interesse. Alle fra Tine og landbruksrådgivninga, via kommunen og store bedrifter som Sortland Entreprenører, til store utdanningsinstitusjoner som UiT - Norges arktiske universitet og NTNU, var representert. For dem som rett og slett vil ha et litt annerledes friår, var også folkehøyskolene representert, i et eget auditorium.

God informasjon

Hannah Andersen og Martine Meisterlin er avgangselever ved Sortland videregående skole, og det viktigste for dem var dermed å bli klokere på hvilke muligheter de har når de til sommeren er ferdig med 13 års skolegang.

– Det er veldig greit med en sånn messe, da kan vi ta kontakt med skolene vi er interesserte i, så får vi oversikt over hva de tilbyr, og ikke minst hva som er mulig for oss, og hva vi bør velge, sier Andersen.

– Så er det også veldig fint at mange av dem som står på stånd er omtrent på vår alder, da kan de dele erfaringer om skolen de går på, sier Meisterlin.

Hannah Andersen og Martine Meisterlin hadde tanker fra før om hva de ville gjøre etter videregående - men messa er likevel nyttig, mener de to.  Foto: Jenny Dahl Bakken

 

Hun mener messa er nyttig.

– Jeg har noen tanker fra før, og så får man vel litt bekreftelse på det man har tenkt, sier hun.

– Vi får veiledning og hjelp med hvilken rekkefølge vi bør gjøre ting, det er lurt å vite, mener Andersen.

Utvalgte utstillere

Rådgiver Sonja Nilsen står øverst i auditoriet og betrakter salen. Skoleelever har fylt auditoriet hvor Universitetet i Tromsø skal ha foredrag, i håp om å lokke til seg nye studenter. Nok en gang er messa en suksess, er konklusjonen.

– Ja, vi får gode tilbakemeldinger fra elevene hvert år, og vi har også evalueringer med utstillerne i etterkant. De omtaler elevene som engasjerte og nysgjerrige. Vi prøver å tenke at vi skal finne noe for alle når vi velger utstillere, sier Nilsen.

Det er nemlig ikke slik at enhver bedrift som ønsker det, får standplass under messa. Det er begrensa med plass, og derfor er det gjennomtenkt hvem som får stille ut.

– Vi ønsker at bedriftene skal få presentert seg, slik at elevene veit om de forskjellige mulighetene når de skal ut i jobb. LNS driver med mer enn tunnel, for eksempel.

Mange hadde møtt opp for UiTs foredrag. Jenny Dahl Bakken 

 

Inspirasjon

I tillegg til lokale bedrifter, er det også bedrifter fra andre steder i fylket, som Nordlandssykehuset Bodø eller Fauske Anleggsmaskiner. Det offentlige er representert også på andre steder enn helsefronten, blant annet skryter Nilsen av Sortland kommune, som er flinke til å vise fram hva slags jobbmuligheter de har.

Målet er å inspirere elevene til videre utdanning, ifølge Nilsen. Og messa har lang historie på Sortland, i tillegg til fast dato: det er alltid første onsdagen i februar, uansett om havet brenner, som Nilsen sier det.

I tillegg til sortlandselevene, er det også elever fra voksenopplæringa til stede på messa. Det blir trangt om plassen.

– Ideelt sett skulle vi fått til noe større, for eksempel i Blåbyhallen. Men da hadde det blitt for stort for bare vår skole, da måtte nesten noen andre trådt til som for eksempel arrangører, sier hun. Skolene på f. eks. Stokmarknes, Leknes og Svolvær har egne messer, ofte i de påfølgende dagene etter Sortland.

Det mangler heller ikke på stander med bedrifter og utdanningsinstitusjoner - iberegna universitetene som er kommet for å presentere seg, er det mer enn 35 aktører.

YO-messa på Sortland videregående.  Foto: Jenny Dahl Bakken