Norsk filminstitutt drysser penger over «Laterna Magica»

Norsk filminstitutt har besluttet at filmfestivalen «Laterna Magica» får et driftstilskudd på 120.000 kroner for 2018.

Laterna magica får penger fra Norsk filminstitutt. Her fra fjorårets festival  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Avdelingsdirektør Julie Ova i Norsk filminstitutt har i et tilskuddbrev til Vesterålen Regionråd informert daglig leder i Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr, om tildelingen.


Laterna Magica 25 år:

Feiret jubileet med glitter og glamour

Det ble ikke spart på mye da Laterna Magica mandag kveld inviterte til den tradisjonsrike filmfesten, der filmprisene ble delt ut.

 

Filmfestival

Pengene til «Laterna Magica» er bevilget fra Norsk filminstitutts (NFI) midler som omfatter tilskudd til filmfestivaler. Det er festivalutvalget i filminstituttet som etter forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk som har innstilt tildelingen.


Dette er vinnerne av årets Laterna Magica

Unge filmskapere fra hele regionen ble mandag kveld hedret under Laterna Magicas prisutdeling. Les mer om de nominerte, vinnerne og juryens begrunnelser her.

 

Ifølge tilskuddsbrevet fra filminstituttet må regionrådet følge vilkår og betingelser for tilskuddet.

– Dere må gjøre dere kjent med krav til bruken av tilskuddet og krav til rapportering før dere aksepterer tilskuddet, skriver avdelingsdirektør Julie Ova i Norsk filminstitutt til Vesterålen Regionråd.

Kreve logobruk

Regionrådet må innen 15. april anmode filminstituttet om utbetaling av midlene. I tillegg må regionrådet innen tre måneder etter at pengene er brukt, eller senest ved utgangen av året, sende inn rapporteringsskjema som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Norsk filminstitutt krever også at deres egen logo i ulike sammenhenger skal benyttes i forbindelse med filmfestivalen «Laterna Magica».


 

– Tilskuddet skal benyttes i tråd med søknad, godkjent budsjett og finansieringsplan, forskrift om tilskudd til formidling av audiovisuelle produksjoner og vilkår og forutsetninger angitt i dette tilskuddsbrevet samt retningslinjer for økonomiforvaltning. Brudd på bruken av tilskuddet og vesentlige endringer som ikke er godkjent av NFI vil medføre reaksjoner, skriver Norsk filminstitutt til Vesterålen Regionråd.

Vesterålen og Lødingen

«Laterna Magica» er en lokal film- og videofestival for barn og unge i Vesterålen og Lødingen. En viktig del av festivalen er bedømming av innsendte videofilmer der barn mellom 10 og 20 år konkurrerer ved å lage egne filmer. Filmene vurderes i ulike klasser og alderstrinn. De som bidrar med filmer inviteres til filmfest på Sortland. Det holdes blant annet kurs og foredrag for å motivere ungdom til å lage enge filmer.

Daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr, var onsdag ikke tilgjengelig for kommentar.