Vil få med politikerne på å kreve helikopter til Kystvakta

SVs Oddmund Enoksen har kommet med en uttalelse til kommunestyremøtet neste uke, som han ønsker å få de andre politikerne med på.

SV-politiker Oddmund Enoksen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Uttalelsen Enoksen ønsker å få behandla i kommunestyret torsdag, handler Kystvaktas helikopterberedskap.

"Kommunestyret i Sortland krever at regjeringa setter Kystvakta istand til å leie inn nødvendighelikopterberedskap inntil det kommer på plass egne operative helikoptre som kan benyttes av dehelikopterbærende kystvaktfartøyene," står det i uttalelsen.

Den slår også fast at Kystvakta trenger helikopterberedskap, for å kunne utføre oppgavene de skal.

Det er uansvarlig om regjeringa lar situasjonen få fortsette uten at det raskt tas politske grep, står det videre.

"Forsvarsminister Frank-Bakke-Jensen har så langt opptrådt svært passivt i denne saka. Kommunestyret forventer at han nå får opp farta og sørger for at helikopterberedskapen til Kystvakta kommer på plass uten unødig opphold," står det.

Ettersom SV, Sp, Ap og Rødt er i posisjon i Sortland, er det trolig at uttalelsen vil gå gjennom - men den er ikke behandla i gruppene ennå. Høyre har heller ikke bestemt seg, ifølge Roar Wessel-Olsen. De mener at Kystvakta skal ha verktøyene som trengs, samtidig kan det være tungt å svelge at uttalelsen er så kritisk til partiets egen forsvarsminister.

Uttalelsen ble sendt ut sammen med resten av sakspapirene til kommunestyremøtet.