Formannskapet opprettholdt avslag

Blir nekta beiterett - nå går saken til Fylkesmannen

I fjor snudde formannskapet 180 grader på et vedtak de alt hadde gjort, ettersom de mente de gjorde en feil i første runde. De satte foten ned for overføring av beiterett til fritidseiendom. Nå går saken til Fylkesmannen.

Inge Jensen vil la sauene sine beite på hyttetomta han har kjøpt. Kommunen sier nei.  Foto: NTB Scanpix / Arkiv

Sortland

I november i fjor behandlet formannskapet en sak som kan virke bagatellmessig: Randi og Inge Jensen kjøpte for et par år siden en hyttetomt fra Anders Andersen.

Snudde eget vedtak

Saken er komplisert, men slik VOL forstår det, var grunnlaget for hyttekjøpet at Inge Jensen, som driver gårdsdrift, ønsket å overta beiteretten til Andersen, som Andersen ikke brukte. I praksis ville dette utvide området Jensens dyr kunne beite på betraktelig.

Fradeling av jord til hyttetomt, ble godkjent av formannskapet i 2016. Samtidig flytta de over beiteretten til hyttetomta, som da ble "underlagt" Inge Jensens gårsdbruk.

I praksis betyr det at hytta ble knyttet opp mot hans gårdsdrift, og dermed var i hans eie. Paret klagde fordi de ønsket felles eie av hytta, og foreslo i stedet at beiteretten de hadde fått innvilget skulle knyttes til en annen del av arealet de hadde fått fradelt.

Da klagesaken skulle opp, innså kommunen hva de hadde vedtatt i første omgang. De innså da også at begrunnelsen for hyttekjøpet, trolig var beiteretten. Dette er ikke i tråd med lovverket for beiteretten, etter kommunens forståelse, og dermed snudde de i saken de alt hadde avgjort.

Går til Fylkesmannen

Torsdag var klagen på det nye vedtaket oppe i formannskapet. Rådmannen hadde innstilt på at klagen skulle avvises.

Flertallet landet på å avvise, men opposisjonen reagerte på dette.

– Her har både selger og kjøper klaget inn vedtaket. Det viser at man har truffet sjeldent dårlig, mente Høyres Roar Wessel-Olsen.

Frps Asbjørn Tingvoll mente det var negativt at formannskapet opphevet å knytte beiteretten til hyttetomta, og påpekte at det er ønskelig at jorda er i drift. Anders Andersen har ikke benyttet beitet på 30 år.

Nå skal Fylkesmannen avgjøre saken.

Klager Inge Jensen hadde i klagen sin varslet at han vurderer å saksøke kommunen for tapet av beiteretten.