Bryter med ønskene fra Kulturfabrikken:

Formannskapet vil selge Kunstnerhuset

Sagaen om Kunsterhuset kan gå mot slutten. Formannskapet gikk torsdag inn for å selge huset - med visse vilkår. Formannskapet - og rådmannens innstilling - brøt med Kulturfabrikkens innstilling i saken.

Kunstnerhuset i Sortland. Formannskapet gikk torsdag inn for salg.  Foto: Sanna Drogset Børstad–

Sortland

Formannskapet vedtok torsdag at de ønsker at Kunstnerhuset skal selges. De stilte flere krav til salget, blant annet at huset må selges til en aktør som skal drive med kulturell og kreativ næring. Interessenter må beskrive konseptet sitt, og formannskapet skal avgjøre hvilken aktør som får kjøpt, basert på "en skjønnsmessig vurdering av konsept og pris".

Ap hadde fristilt sine representanter, og ga tydelig uttrykk for at de syns saken var vanskelig. Gruppeleder Mona Sandvold gikk inn for å bevare huset i kommunal eie, sammen med Svein Robert Vestå. Ordfører Tove Mette Bjørkmo ønsket derimot å selge.

– Kunstnerhuset er et av de eldste kulturminnene vi har. Vi mener det er verdt å ta vare på, og jeg vil påpeke at Kulturfabrikken har sagt seg villig til å drifte huset, sa Sandvold under møtet.

Kulturfabrikken ville beholde

Sandvold viser dermed til en uttalelse fra styret i Kulturfabrikken, sendt til rådmannen tidligere i mars.

Styret gikk i stedet inn for at Kulturfabrikken Eiendom AS og Kunstnerhuset AS skal igangsette fusjon, og at Kunsterhuset dermed skal beholdes i kommunal eie. Det innebar også at kommunestyret måtte garantere for lån på inntil 4,5 millioner kroner, til renovering, over 40 år.

Det var lenge åpent hvilken vei saken ville gå. Ap var delt, Sp tok til orde for salg. Rødts Christoffer Ellingsen mente salg var en god løsning med den vedtatte klausulen, så man sikrer videre drift.

Han påpekte samtidig at salg av Kunstnerhuset skulle være en del av finansieringa av Kulturfabrikken. Han undrer seg derfor over at styret i Kulturfabrikken nå går inn for å beholde huset.

Til slutt var det kun Vestå og Sandvold som gikk inn for å bevare huset i kommunal eie.

Høyre har snudd

Høyre påpekte at man i flere omganger har utreda videre kommunal drift, og at man har sett på muligheten for oppussing. Wessel-Olsen stussa på hvorfor saken kom opp nå. Han mente det ikke kom fram i saksparpirene hvorfor man hadde landa på konklusjonen om salg.

Rådmannen sa det var den økonomiske forpliktelsen kommunen ville påta seg.

– Det er primært det vi må vurdere. Rådmannen mener forpliktelsen er i overkant av hva vi kan ta på oss, sa rådmann Randi Gregersen i møtet. Rådmannen mente også at det ikke var nødvendig å fremme en sak om hvordan kommunen kunne bidra til utvikling av kreativ og kulturell næring, ettersom det vil ivaretas i arbeidet med næringsplan.

Dermed frafalt posisjonen resten av sitt opprinnelige forslag, som var at kommunestyret skal kreve en slik egen sak.

Høyre gikk i møtet også inn for salg.

– Mitt parti har stoppa salg i to runder, for å se på alternative muligheter for at det kunne beholdes i kommunal eie. Nå har det vært gjort masse jobb rundt det, det har vært satt ned en prosjektgruppe, som har gjort en god og grundig jobb. Men vi er fremdeles ikke i mål. Vi har ikke landa noe konkret. Da kjenner vi på at dette begynner å bli problematisk. Vi har prøvd, og vi har strukket oss, men vi føler vel at vi er der nå at vi ikke kommer helt i mål. Derfor er vi landa på at det nå kanskje er på tide med et salg, sa Høyres Silvia Ovik Marhaug, som proklamerte a at Høyre ville tilslutte seg alternativ to - salg med klausul - framfor salg på åpent marked, som var det andre alternativet i rådmannens instilling.

– Vi går i første omgang inn for å selge med klausul. Det kan hende vi endrer mening før kommunestyret, eller at vi går inn for salg uten klausul. Men i dag vil vi stemme for det, sa Marhaug.