Sortland brukte én million på overliggere i årets to første måneder

Kommunen håper de har lagt overliggerproblematikken bak seg etter at de gjenåpna plasser på Håløygtunet sykehjem. De tok problemene med seg inn i året, og har alt brukt en million på det.

Helse og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen.  Foto: Arkivfoto

Sortland

I årets budsjett hadde Sortland kommune budsjettert med å bruke 350.000 kroner på såkalt overliggerdøgn på sykehus.

Overliggerdøgn er når utskrivingsklare pasienter blir liggende igjen på sykehuset, fordi kommunen ikke har kapasitet til å ta imot. I fjor var Sortland blant de verste kommunene når det kommer til dette. Sortland hadde i fjor 553 slike overliggerdøgn, som kostet rundt 2,5 millioner kroner.

I årets to første måneder - januar og februar - brukte kommunen en million på dette. Det tilsvarer 200 overliggerdøgn.

De har altså allerede brukt 650.000 mer enn budsjettert.

Røsts kommunesjef for økonomi, Kay Meløysund, orienterte om situasjonen for Sortlands økonomi per mars, som vikar for Sortlands kommunesjef, som er ute med sykdom.

Han sa at man i årets to første måneder altså brukte én million. 1. mars ble plassene på Håløygtunet åpna igjen, og kommunen håper dette vil bøte på problemet.

Ifølge kommunalsjef i helse- og omsorg, Sture Jacobsen, ser kommunen på fjoråret som en ekstraordinær situasjon - blant annet var dødeligheten 33 prosent lavere enn normalt. Det er lite trolig at det er en permanent situasjon, og dermed vil man nok ikke komme i samme ekstreme situasjon igjen.