Vil utrede eierskapet av Jennestad

Formannskapet viser tydelig usikkerhet rundt hva de mener om framtida for Jennestad handelssted. Det er stort behov for utbedringer. Under møtet torsdag gikk de inn for å utrede framtidig eierskap.

Formannskapsmøte i Sortland 22. mars 2018.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Rådmannen gikk i sin innstilling inn for at Jennestad skulle videreføres i kommunalt eie, gjennom en stiftelse.

Flertallet gikk i møtet i stedet inn for at eierskapet skal utredes - det innebærer også å utrede salg til private. Høyre og Frps representanter stemte imot, de ønsket å legge brygga ut for åpent salg med én gang.

– For guds skyld, la oss bli kvitt dette. Vi har ikke oppfylt forpliktelsene vi tok på oss da vi kjøpte, sa Høyres Roar Wessel-Olsen.

Rødts Christoffer Ellingsen understreket viktigheten av handelsstedet for historisk og kulturell bevaring. Partiet gikk likevel inn for utredning av eierskap.

Omtrent samtlige partier kritiserte at ingenting er gjort, tross at det er satt av penger i flere omganger.

– Nå er situasjonen slik at vi må holde stengt til sommeren om vi ikke gjør noe, beskrev ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Formannskapet vedtok også å gå inn for at kommunestyret skal bevilge kr. 1.250.000 til renovering av fasaden på brygga og bygging av sanitæranlegg i bygningen. Rådmannen bes om å ta bevilgningen inn i budsjettregulering 2.

Brygga på Jennestad handelssted har i flere år hatt behov for utbedring. Hovedhuset til handelsstedet er privateid, og Wessel-Olsen påpekte at det er blitt utbedret og er i god stand. Rødts Ellingsen påpekte på sin side at privat eierskap ikke er noen garanti for utbedringsarbeid, og pekte på flere falleferdige, privateide eiendommer i sentrum.