50.000 kroner i støtte til alpinklubben

Formannskapet vil bevilge 50.000 kroner til Sortland alpinklubb. Pengene skal gå til investering av utstyr.

Formannskapet i Sortland vil gi støttte til alpinklubben.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Støtte til Sortland alpinklubb ble tatt opp som drøftingssak i formannskapet. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) hadde et forslag til vedtak.

– Jeg foreslår at formannskapet bevilger inntil 50.000 kroner til fysiske utbedringer, før pengene blir utbetalt må klubben framlegge dokumentasjon i forhold til kostnadsoverslag og en finansieringsplan som dekker kostnadsoverslag. Formannskapet er åpen for dialog om alpinklubben ikke finner tilstrekkelig finansiering, sier hun.

Kan bli Vesterålen alpinklubb

Alpinklubben har sendt ut presentasjon og orientering om ståa i klubben.

– Alle alrpinklubber i vår del av  landet sliter økonomisk. Samtidig er det svært viktig tilbud man har og dette er et vesterålstilbud. Jeg kan opplyse at jeg har fått telefon fra alpinklubben der de ser på mulighetenj foir å bli en Vesterålen alpinklubb. Dette har værty diskutert i regionrådet og alpinklubben skal bli invitert dit for å fortelle hva de tenker om å bli en Vesterålen alpinklubb, sier Bjørkmo.

-Det er kjempebeklagelig med det som har skjedd, med ulykka der. Situasjonen er veldig utfordrende. Vi ble orientert i forrige kommunestyreperiode på at de har det utfordrende økonomisk. Jeg er enig i at dette er et viktig tilbud for hele Vesterålen. Og jeg synes det er en god tanke, jeg er veldig glad i vesterålsperspektivet, sier Silvia Ovik (H).

Kartlegging

Hun er også åpen for noen andre løsninger fremover.

– Vi som bor her ved kysten har ustabile vintre og de har lengre sesonger i annet klima. Vi er enige i å gi støtte. Det eneste jeg tenker er at vi skal drive likebehandling, for vi har flere klubber, blant annet ysløyper der de driver marginalt med stor frivillig innsats. Det er utfordrende for mange ikke bare aplinklubben, sier Ovik.

Hun ønsker å se på dette i en større sammenheng, knyttet opp mot idrett og folkehelse.

– Kan vi bestille en sak til kommunestyret der vi ser på mulighetene for ei kartlegging, der vi kan se på flere områder, ikke bare alpinklubben. Å se på hvordan kommunen kan ivareta det som er viktige tilbud for folkehelse i Sortland, og fritidstilbud, sier Ovik. Hun viste også til at det er greit å ha kjøreregler om andre klubber får et stort problem.

– En akutt situasjon

– Det er helt rett som Sivlia sier om skiløyper, trakkemaskin og preparering, der er en masse frivillig innsats, og der man driver marginalt. Dette er en del av ei større sak, sier Bjørkmo.

Karl-Erling Nordlund (Sp) viser til at det gjelder en akutt situasjon.

– Jeg er blitt kontakta om denne saken. Det som skjer her er at vi har en alpinklubb og et skittrekk for almuen. Men det er alpinklubben som drifter anlegget og det er de som har søkt. Der er søkt om penger til både drift og investering, jeg synes det er ryddig at dette blir til investering, sier han.

– Det skal være økonomi i dette, det er min vurdering at man de siste fire årene i alpinklubben har jobbet godt for å redusere gjeld. Det kommer fram at det koster mye for frivillige som bidrar, og å vedlikeholde driftsapparat. Jeg synes det skjer mye positivt der, og vil være med på innstillinga, under den forutsetninga at man kommer med kostnadsoverslag og finansiering på det hele, sier han.

Stor frivillig innsats

– Jeg synes det er veldig bra at dette kommer opp, det er en akutt situasjon. Jeg anbefaler at vi tar dette under budsjett og økonomiplan, sier Beate Bø Nilsen (H) , som også fortalte om hvordan Vågan kommune har gjort ting i forhold til Kongstindbakken.

– De har vært i samme sitasjon når det gjelder økonomi. I Vågan der delte de ut en sum til flere, også gav de et lån på fem millioner kroner til alpinklubben. Jeg sier ikke vi skal gjøre det samme, men hvordan Vågan gjorde det kan vi ha med oss i tankegangen, sier Nilsen.

– Det er positivt og gjøres en stor frivillig innsats. Men en likebehandling mener jeg er tilnærmet umulig, fordi der vil være ulike tiltak og ulike behov. Jeg mener det ligger også impisitt at vi som politikere gjør ei forskjellsbehandling når vi prioriterer , sier Christoffer Ellingsen (Rødt).