Bjørkmo hyllet frivilligheten da hun åpnet fylkestinget

Sortlands ordfører hyllet frivilligheten og kommunens barne- og ungdomsarbeid under åpningen av Nordland fylkesting mandag.
Sortland

– Det frivillige arbeidet og arbeidet vårt med unge er bærebjelker i Sortlands-samfunnet. Vi har tro på at dette skal forhindre utenforskap, sier Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland.


Sortland ble kåret til årets- barne og oppvekstkommune i Norge

Får 250.000 kroner som er øremerket barne- og ungdomsaktiviteter.

 

Det er tradisjon for at en ordfører hilser Nordland fylkesting under åpningen av hver sesjon, og under fylkestinget som denne uka avholdes i Narvik, var det ordføreren i Sortlands tur til å presentere sin kommune. I tillegg til å holde en tale, viste Tove Mette Bjørkmo en ny film som blant annet tar for seg kommunens barne- og ungdomsarbeid.

– Gode møteplasser

– I Sortland er vi gode på møteplasser, og dette er en av og de store styrkene våre. Jeg er også stolt av å kunne vise fylkespolitikerne noen av de frivillige heltene i Sortlandssamfunnet. De har mye av æren for at Sortland er blitt et så godt sted for unge å vokse opp, sier Bjørkmo.

Sortland har fått nasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med unge. I 2015 ble kommunen med i underkant av 10 000 innbyggere, kåret til årets barne- og ungdomskommune i Norge. Utmerkelsen fikk Sortland blant annet for sitt sterke fokus på gratis lavterskeltilbud. Hver fredag er det åpent hus i idrettshallen, et tiltak som samler nesten 500 personer i alle aldre. Kulturfabrikken som huser en rekke forskjellige kulturarenaer har omlag 10 000 besøkende i uka. I tillegg samler idretten flere tusen sortlendinger.


– Ved å vise til oss selv kan vi gi inspirasjon til andre

Ungdom fra Sortland er i førersetet på årets barne – og ungdomskonferanse i Bodø.

 

– Vi har et sterkt fokus på at tilbudene skal være gratis. Det skal være lett å delta, og alle skal kunne ha mulighet til å være med. Det har også vært veldig viktig for oss å få barn og unge til å medvirke, og vi har et svært aktivt ungdomsråd i kommunen som gjør en god jobb, sier Sortlands-ordføreren.

Vil bli mer attraktiv

I fremtiden vil Bjørkmo ha flere unge til kommunen.

– Hele Vesterålen trenger å bli mer attraktiv for unge i etableringsfasen, og jeg håper derfor at Nordland Fylkeskommune vil være med på et prosjekt for å få unge til å flytte til Vesterålen, avslutter Tove Mette Bjørkmo.