Setter sluttstrek for «Blåbyen»-konkursene

Advokat Sigve Hansen på Myre har satt sluttstrek for arbeidet med konkursen i «Blåbyen»-selskapene.

Advokat Sigve Hansen, Myre, har arbeidet med konkursene i fire ulike "Blåbyen"-selskaper i flere år. Endelig sluttstrek er nettopp satt.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Sortland

– Nå har vi satt strek, sier advokten til VOL.

Den siste offisielle handlingen var å dele ut 50.000 kroner fra en DnB-konto som sent i prosessen dukket opp hos Blåbyen Hotell AS. Pengene gikk til staten, selv om registermeldingen i Brønnøysundregistrene fortrøstningsfullt antyder «utbetaling av 0,019600 prosent dividende til uprioriterte krav.»

– Det var underdekning i boet, og pengene går derfor til staten, sier Hansen.

Han har arbeidet med konkursen i fire ulike «Blåbyen»-selskaper siden 2014 og 2015.

Som kjent hadde en gruppe lokale investorer stor tro på at det kunne bygges hotell i tilknytning til Kulturfabrikken, men planene strandet på finansieringen. Byggekostnadene ble vesentlig høyere enn det som var budsjettert, og leiekostnadene i Kulturfabrikken ble vesentlig høyere enn budsjettet, lød det da Hansen signerte innberetningen til skifteretten for tre år siden.