Kunstnerhusets venner:

– Vi er kjempeglade

Selv om framtida til Kunstnerhuset ikke er sikret for all framtid, er husets venner likevel svært glade over at det er reddet fra salg - enn så lenge - og at drift via Kulturfabrikken er sikret.

Jørun Drevland, Eva Charlotte Nilsen og Janne Strand, ildsjeler og brukere av Kunstnerhuset, i diskusjon med ordfører Tove Mette Bjørkmo under kommunestyremøtet fredag 27. april.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

De har stått på, Kunstnerhusets vennlige geriljasoldater. De har sendt leserbrev, arrangert møter og åpent hus, og gjort det de kan for å løfte fram aktiviteten på og engasjementet rundt huset. Det har vært fullt trykk i mange kanaler siden formannskapet i mars vedtok at de ønsket å selge Kunstnerhuset.

Fredag snudde kommunestyret. De vedtok å beholde Kunstnerhuset i kommunalt eie - i det minste fram til kulturminneplanen skal vedtas i 2019.

En avklaring om husets framtid, bør eventuelt skje i arbeidet med den planen, ble det vedtatt. I mellomtida skal huset drives av Kulturfabrikken.

Glad for redning

Flere fra både Kulturfabrikken og Kunstnerhuset hadde møtt opp på møtet fredag. De var spente i forkant, og var fornøyde med utfallet.

– Vi er enormt glade, og har nå mulighet til å jobbe godt framover. Vi står foran sommeren, som normalt innebærer mye aktivitet på huset, sier SV-er og aktiv i Kunstnerhusets venner, Jørun Drevland.


Kommunestyret snudde om Kunstnerhuset. Vil ikke selge likevel.

Tidligere i år stemte formannskapet for å selge Kunstnerhuset. I kommunestyret ble vedtaket i stedet at huset skal bevares i kommunens eie.

 

– Nå henger ikke husets aktivitet lenger i løse lufta. Kulturfabrikken har fått et mye større ansvar, sier hun.

Janne Strand er en engasjert borger i Sortland, og har også vært opptatt av kunstnerhuset. Hun uttrykte noe skepsis rundt vedtaket som ble gjort.

– Det har vært mye usikkerhet. Dette er i praksis en utsettelse. Det er viktig at vi ikke lar kua sulte mens gresset gror, sier hun.

I en diskusjon om vedtaket med de to og kunstner Eva Charlotte Nilsen, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo at hun mener det er sentralt å få på plass kulturminneplanen.

– Erfaringa tilsier at det også øker sjansen for å få offentlig tilskudd, om du kan vise til en konkret plan, sier hun.

Lettelse

Det ble en lang debatt i kommunestyresalen fredag. Både posisjonen og opposisjonen hadde kommet med nye forslag i dagene før møtet, og det var tydelig at det også var frustrasjon over at man ikke hadde samla seg om et forslag.

Høyre og Frp ønska å gå inn for å overflytte byggene til en stiftelse som kunne stå for drift og vedlikehold av Kunstnerhuset, sammen med brygga på Jennestad, men dette fikk de ikke gjennomslag for. I stedet ble det altså vedtatt at huset, enn så lenge, beholdes i kommunal eie.

– Vi er veldig glade for at det iikke ble salg nå, sier Nilsen.


Venneforeningen markerer motstand

«Ta te vett» – kulturgerilja mot salg av Kunstnerhuset

Venneforeningen for Kunstnerhuset på Sortland holdt åpent hus som en markering mot salg og for fortsatt brukerstyrt aktivitet i huset som nå huser kunstaktiviteter, tre kunstnere og en forfatter.

 

Drevland mener en stiftelse ville ført til like mye usikkerhet for husets framtid som salg. Hennes parti, SV, ønsket egentlig å få permanent vedtatt at Kunstnerhuset skulle bli i offentlig eie. Hun mener vedtaket som ble gjort, er det beste av de som forelå.

–  Vi har nå fått klare signaler, og er i en helt annen situasjon enn vi var for bare noen uker siden. Nå kan også venneforeningene til Kunstnerhuset og Kulturfabrikken samarbeide, sier hun.

Fikk skryt

Veldig mange av politikerne, fra flere partier, trakk fra talerstolen fram engasjementet fra venneforeninga og ildsjelene rundt Kulturfabrikken som avgjørende.

– Det er artig, og veldig fortjent, sier Drevland til VOL.

Flere trakk også fram at ildsjelene hadde klart å vise fram bredden i aktiviteten på huset, og løfta fram ukjente historier. Det tror Drevland har vært viktig.

– Det viktige arbeidet til sanitetskvinnene tror jeg for eksempel få her visste så mye om på forhånd, sier Drevland.

Hun sa at flere av ildsjelene rundt huset ikke hadde mulighet til å komme på møtet, fordi det foregikk på dagtid, men at det var flere som hadde ønsket å komme. Nå kan Drevland og co. viderebringe nyheten om at huset er reddet, enn så lenge.