Kommunestyret snudde om Kunstnerhuset. Vil ikke selge likevel.

Tidligere i år stemte formannskapet for å selge Kunstnerhuset. I kommunestyret ble vedtaket i stedet at huset skal bevares i kommunens eie.

Kunstnerhuset har hatt flere markeringer og tydelig vist hva de mener om forslaget om salg.  Foto: Tord Viken

Sortland

Rødts Christoffer Ellingsen siterte Ivar Aasen da han gikk til talerstolen, med noen strofer om at "til lags at alle kan ingen gjere". Det har vært en komplisert sak, med mange argumenter på begge sider. Dilemmaet har først og fremst vært økonomisk, fordi huset kan ikke rives ved et eventuelt salg, ettersom det er fredet.

Vi ønsker at huset kan bli brukt på en god måte. At Kunsterhusets venner har stått på så hardt, har berørt oss og alle som har vært opptatt av denne saken. De har løfta fram en historie som ikke har vært godt nok kjent. All takk til dem for det, sa Ellingsen.


Bryter med ønskene fra Kulturfabrikken:

Formannskapet vil selge Kunstnerhuset

Sagaen om Kunsterhuset kan gå mot slutten. Formannskapet gikk torsdag inn for å selge huset - med visse vilkår. Formannskapet - og rådmannens innstilling - brøt med Kulturfabrikkens innstilling i saken.

 

Kommunalt eie minst ett år til

Ellingsen sa selv at han mente alle, inkludert eget parti, hadde vært for dårlige til å se saken i sammenheng med arbeidet med kulturminneplanen, som alt er satt i gang. Planen skal komme i 2019. Derfor fremma partiet før møtet i stedet forslag om at i påvente av arbeidet med kulturminneplanen, beholdes Kunstnerhuset (og Jennestad brygge) i kommunal eie, fram til arbeidet med planen er ferdigstilt. Eventuelle konklusjoner om husets framtid, vil altså avgjøres i arbeidet med planen.

Rødt hadde, senest noen dager før møtet, varsla at de ville stemme for salg også i kommunestyret. Det skjedde altså ikke.

Kulturfabrikken skal drifte Kunstnerhuset fram til planen er ferdigstilt. Rødts opprinnelige forslag var at det ikke skulle medføre økte bevilgninger til Kulturfabrikken. Det ble problematisert av flere i posisjonen, og kalt et kompromiss. Det betyr også at driften må tilpasses det som alt er bevilget, var omkvedet.

Forslaget fra Rødt fikk støtte fra resten av posisjonen, og ble vedtatt, men ikke uten debatt. Kulturfabrikkens direktør Tone Toften kom med saksopplysning:

– Det framstilles som at det er et eget punkt til drift av Kunstnerhuset i Kultufrabrikkens budsjett. Det er det ikke, foreløpig har vi forskuttert det, sier Toften.


«Gerilja» for kunstnerhuset på Sortland

Kunstnerhusets venner har på et «geriljamøte» besluttet å kjempe for at huset skal bevares i offentlig eie.


Usikre bevilgninger

Wessel-Olsen omtalte det som en halv seier, ettersom forslaget fra posisjonen kom etter at Høyres stiftelsesforslag ble sendt ut. Rødts Ellingsen avviste dette, og mente Høyres forslag var helt nytt, og ikke utreda ennå. Da burde det vært behandla annerledes, mente han. Høyres Silvia Ovik stilte følgende spørsmål:

– Er ikke dette nok en utsettelse, og skyver man ikke ansvaret nok engang over på det kommunale foretaket som skal drifte det? Ellingsen bekrefta at det var en utsettelse, men mener Kulturfabrikken selv har uttrykt at de har rom for å bruke mer ressurser på Kunstnerhuset.

Det ble da påpekt av Høyre at Kulturfabrikkens vedtak sa tydelig at de kan drifte, under forutsetning av bevilgning. Høyre mente man under møtet kun forskjøv saken, nok engang, og at de økonomiske utfordringene knytta til saken ikke vil være løst på et år. Samtidig fikk Høyre kritikk fra Sps Karl Erling Nordlund om at heller ikke deres alternative forslag, inneholdt noe svar på hvor pengene skal hentes fra.

Høyres forslag var, som nevnt i den første saken for dagen om Jennestad, at det skulle opprettes en stiftelse som skulle stå for drift og vedlikehold av kulturbyggene. Dette ble avvist med 13 mot 14 stemmer under kommunestyremøtet.

Et flertall bestående av Høyre, Frp og SV fikk derimot gjennom å stryke en kontroversiell setning - nemlig den aktuelle setninga om at det ikke vil gis ekstra midler til Kulturfabrikken for å drifte huset. Det betyr altså at kommunestyret åpner for å særskilt bevilge disse pengene i budsjettprosessen.

– Det nytter å engasjere seg

SVs Oddmund Enoksen berømmet ildsjelene som har engasjert seg, og mente saken er et godt eksempel på at engasjement nytter.

Uten engasjementet vi har sett de siste ukene, er jeg redd for at vedtaket som fikk stort flertall i formannskapet, om å selge huset, ville blitt vedtatt igjen, sa han.


Venneforeningen markerer motstand

«Ta te vett» – kulturgerilja mot salg av Kunstnerhuset

Venneforeningen for Kunstnerhuset på Sortland holdt åpent hus som en markering mot salg og for fortsatt brukerstyrt aktivitet i huset som nå huser kunstaktiviteter, tre kunstnere og en forfatter.

 

Han berømmet også flertallet i formannskapet som gikk inn for salg, for at de hadde endra mening før kommunestyremøtet. Det er ikke så lett, når man først har flagga standpunkt, sa SV-eren.

Derfor er det ingen grunn til å hovere, men det er bra å rose flertallet for at de nå ser at huset ikke bør selges, sier han.

Enoksen sa at SVs primære ønske var å vedta et forslag om å beholde huset permanent i kommunal eie. Men siden det ikke er mulig å samle flertall for, støttet partiet posisjonspartienes forslag.

Så er det ikke til å stikke under en stol at det nok er behov for å gjøre noe med huset før kulturminneplanen er vedtatt. Da regner jeg med at vi får en ny sak til behandling om det, sa han.

Lang historie

Flere av kommunestyrerepresentantene trakk fram husets historie. Det ble starta opp som sykestue, mange av kommunens godt voksne innbyggere er født der, og det er knytta sterkt engasjement til huset.

Ap-representant Svein Robert Vestå fortalte at broren hans hans, Willy Vestå, avtroppende Bladet Vesterålen-redaktør, fikk navnet sitt etter en bok foreldrene deres leste mens de var på sykestua. Også flere andre av søsknene er født der. Det er også SVs Oddmund Enoksen.

Denne unike historien må tas vare på, sa samtlige talere. Det var enighet om at huset har en svært viktig kulturhistorisk posisjon, og at det viktigste er at kulturvirksomheten blir ivaretatt.

Når saken har blitt behandla av kommunestyret tidligere, er det Rødt, Høyre og Frp som har stansa salg av huset. Hadde ikke det vært gjort, ville det ikke engang vært mulig å behandle saken nå, påpekte Christoffer Ellingsen.