Nordlandssykehuset svarer om ambulansetjenesten:

– Bekymringsfullt at det er skapt et feilaktig bilde

Nordlandssykehuset fastholder at det ikke har vært noe stort problem med samtidighetskonflikter etter at en av ambulansene på Sortland ble fjernet. Ambulansetjenesten er god, er deres syn.

Harald Stordahl (t. h.) er klinikksjef for prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset. Her sammen med avdelinggsleder for ambulansetjenesten, Jan Ove Edvardsen (t. v.).  Foto: Nordlandssykehuset

Sortland

– Vi har en veldig god ambulansetjeneste i Nordlandssykehuset, med noen helt spesielle utfordringer knyttet til geografi. Det er bekymringsfullt at det er skapt et motsatt bilde etter at den nye ambulanseplanen inntrådte, sier klinikksjef Harald Stordahl ved prehospital klinikk Nordlandssykehuset til VOL.