Ordfører lover orientering om ambulanse

Tove Mette Bjørkmo deler Høyres bekymring for ambulansesituasjonen på Sortland. Hun lover sak i kommunestyret.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Fredag uttrykte Sortland Høyre bekymring for ambulansesituasjonen i kommunen, i kjølvannet av at en mann med slagsymptomer ikke ble henta av ambulanse. I stedet fikk mannens kamerat beskjed om å kjøre ham på legevakta. Det viste seg heldigvis å ikke være så alvorlig, men ut fra symptomene var det ikke mulig å fastslå at det ikke var akutt.

Saken har vekket stor oppsikt, og blant annet blitt omtalt av NRK. Partiet skriver at de vet at det har vært flere sliike konflikter og at ikke alle pårørende melder inn avvik til sykehuset når ender med å måtte kjøre folk selv. I tillegg er ambulansepersonalet under sterkt press.

Vil ha ambulanse tilbake

Partiet konkluderer med at de vil ha tilbake ambulansen som i fjor ble fjernet fra Sortland. Dette ber de om i et brev til styret i Nordlandssykehuset. Samtidig har de henvendt seg til ordfører, og ber om å få en redegjørelse om situasjonen i neste kommunestyremøte.

Dette vil innfris, sier sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).


Sortland Høyre krever å få tilbake en ambulanse til Sortland

I et brev til styreleder Helse-Nord, skriver Sortland Høyre at de krever at det tilbakeføres en ambulanse til kommunen.

 

– Jeg er svært glad for at også Høyre tar tak i denne saken. Ambulansesituasjonen har vært tatt opp med Nordlandssykehuset gjentatte ganger, og er også drøftet i regionrådet ved flere anledninger. Vi har hele tiden fått til svar at samtidighetskonflikter alltid vil oppstå, og at de mener at beredskapen er god nok. Dette er jeg dypt uenig i, det er også helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen, sier sortlandsordføreren.

– Jeg skal sette opp saken til orientering for kommunestyret i juni. Jeg har god dialog med  Yngve Jakobsen som tillitsvalgt i denne saken, jeg har også dialog med generalsekretæren i LHL som satte saken på dagsorden i Lørdagsrevyen sist lørdag.

Kan tas helt til Stortinget

Bjørkmo sier at hele regionrådet for Vesterålen har engasjert seg.

– Jeg har også tatt opp saken i AU i regionrådet i dag, og vi er enige om å ta saken videre både til fylkesrådet som har dialogmøter med Helse Nord, og samarbeide med andre regionråd og også ta saken videre til Stortingets helse- og omsorgskomité, sier hun.


Nordlandssykehuset svarer om ambulansetjenesten:

– Bekymringsfullt at det er skapt et feilaktig bilde

Nordlandssykehuset fastholder at det ikke har vært noe stort problem med samtidighetskonflikter etter at en av ambulansene på Sortland ble fjernet. Ambulansetjenesten er god, er deres syn.

 

VOL har i flere omganger vært i kontakt med Nordlandssykehuset for å få en oversikt over såkalte samtidighetskonflikter - når ambulansen er opptatt idet et nytt oppdrag kommer inn - men har ikke fått konkrete tall.

– Det finnes ingen enighet nasjonalt om hva som er en samtidighetskonflikt. Vi har et ønske om at det nasjonalt innføres en definisjon som sier at vi har en samtidighetskonflikt ved rødt oppdrag (akutt) hvis det går mer enn 5 minutter før AMK-operatør får satt inn ny ressurs i situasjonen. Dette er selvsagt en alvorlig situasjon som vi ønsker å ha oversikt over. Vi hadde i 2017 ingen slike situasjoner i Vesterålen, sier klinikksjef Harald Stordahl ved prehospital klinikk på sykehuset.