Ambulansekrisen i Sortland:

De ansatte møter ambulanseledelsen neste uke

Ledelsen av ambulansetjenesten til Nordlandssykehuset kommer fra Bodø for å møte ambulanseansatte og -tillitsvalgte neste uke.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

De siste ukene har det stormet rundt ambulansetjenesten på Sortland. Det har vært flere situasjoner der ambulansen på Sortland var opptatt ved situasjon der det var behov for utrykning, slik at kommunen selv eller ambulanse fra en av de andre kommunene måtte rykke ut.


Helse og omsorgssjef i Sortland kritisk etter nok en samtidighetskonflikt:

– Lege måtte rykke ut med hjertestarter fra legekontoret etter at mann fikk hjertestans

En lege i Sortland har sendt inn en klage om uønsket samtidighetskonflikt i forbindelse med en hjertestans i Sortland.

 

De ansatte har opplevd et stort arbeidspress. Samtidig kjenner de seg ikke helt igjen i ledelsens framstilling av saken. Derfor har de ønsket å få i stand et møte, og nå blir det en realitet.

– Vi har etterspurt et møte med ledelsen, det er de positive til, og det blir neste uke. Da skal vi få fram synspunkter fra begge sider. Vi er glade for møtet, slik at vi kan få fram vår opplevelse, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen.

Han understreker at de ønsker å gå i dialog med ledelsen, og derfor ikke ønsker å gå tydelig ut i mediene med sitt syn nå. Undertegnede skulle møte ambulansearbeidere i Sortland for å lage sak om deres syn på saken, men dette er nå stilt i bero i påvente av utfallet av møtet - i håp om at situasjonen kan løses, ifølge Jakobsen.