Næringsamarbeidet gir 250.000 til Veipakke Vesterålen:

– Vesterålen må bli enige om veiprioriteringer

Vesterålen Næringssamarbeid har i løpet av en uke blitt enige om å legge 250.000 på bordet for å bidra til å få en helhetlig veiplan for Vesterålen. De håper kommunene garanterer for resten av summen, slik at planen blir en realitet raskt.

Fra venstre: Rolf Lossius og Kjell Richardsen i Vesterålen Næringslivssamarbeid.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Mandag kalte Vesterålen Næringssamarbeid inn til pressekonferanse der Hålogalandsveien møter Vesterålen: øverst i Sigerfjord, på rasteplassen.

Det var bevisst. De ønska å snakke om veiene i Vesterålen. Helt konkret, en felles plan, Veipakke Vesterålen, en helhetlig plan - med prioriteringer - for bygging og utbedringer av vei i Vesterålen.

– Det var noe av det fylkeskommunen var mest opptatt av da de orienterte for formannskapet i Sortland nylig, at for at veiprosjekt i Vesterålen skal havne på deres prioriteringsliste, må Vesterålen selv ha en plan. Regionen må bli enige interntom prioriteringene for vei. Det er dette vi ønsker å bidra til, sier samarbeidets leder Rolf Lossius.

Stort oppgraderingsbehov

Næringssamarbeidet ser stort behov for å ruste opp veiene i regionen. Næringslivet går bra, og det er stadig mer tungtransport på veiene. Samtidig er det etterslep på vedlikeholdet. Derfor må det en overordna plan på plass, før arbeidet med veiene kan komme i gang.

At næringslivet ser det store behovet for dette, er hovedgrunnen til at de nå legger penger på bordet.

– Vi opplever at det er en positiv stemning blant politikerne til dette, men at hovedproblemet er finansiering. Derfor har vi tatt en runde med sponsorene våre. Det har ført til at vi nå har samla inn 250.000 kroner på en uke, for å få fortgang i arbeidet. Vi er nødt til å prioritere internt før vi kan få gjort noe med veiene her, sier Lossius.

Han understreker at næringssamarbeidet ikke tar noen stilling til hvilke veier som skal rustes opp først, med dette initiativet. De håper likevel å få bli med videre i arbeidet med en plan, og trekker fram sitt nettverk i næringslivet.

Bruer og samrbeid

Næringssamarbeidet peker på arbeidet med broene i Vesterålen, som ble bygget fra og med 70-tallet.

– Broene er et bevis på at det går an å samarbeide på tvers av kommunene, sier samarbeidets nestleder Kjell Richardsen.

Den siste overdordna samferdselsplanen som ble vedtatt, var i 2009. Det er snart ti år siden, og mye har skjedd. Derfor må det til en ny.

Lossius anslår at det trengs mellom 500.000 og én million kroner for å få ferdig en slik plan. Håpet nå, er at kommunene raskt kan ta stilling til om de vil garantere for at resten av summen blir gitt, også før de har begynt å eventuelt søke ekstern finansiering. Kun slik kan arbeidet med planen starte raskt, og dermed forkortes også tidshorisonten på konkrete veiprosjekter.

Utspillet kommer nå blant annet fordi regionrådet i Vesterålen nylig vedtok at de ønsker at det skal utarbeides en slik plan.

– Bompenger irrelevant

Lossius trekker i løpet av konferansen flere gang fram at fylkeskommunen har sagt at om Vesterålens veiprosjekter ønsker å havne på fylkets prioriteringsliste, må de ha en felles plan på plass med interne prioriteringer.

– Det har vel også blitt mer enn antyda at om man ønsker å prioriteres på deres liste, må man åpne for bompenger...?

– Jeg sier det samme som jeg sa da du spurte om bompenger på Vesterålsgata: Å begynne å diskutere bompenger, før man i det hele tatt vet hva som skal finansieres, er håpløst. Først må man bli enige om hva man ønsker å få til, så må man finne ut av hva det koster. Og så kan man begynne å diskutere finansiering. Å snakke om det nå, er en avsporing i mine øyne, sier han.

Lossius og næringssamarbeidet mener flere av utredningene kommunene alt er i gang med - som havneanalyse, og handels- og trafikkanalyse på Sortland - kan bli viktige også med tanke på en helhetlig veiplan for Vesterålen. De mener dette bør sees i sammenheng.