Lavere overskudd i 2017

Vesterålskraft betaler ut 8,5 millioner kroner i utbytte

De tre eierkommunene til Vesterålskraft AS får til sammen 8,5 millioner kroner i utbytte etter at resultatet for2017 er klart. Konsernet fikk et overskudd etter skatt på 16,9 millioner kroner, mot 20,1 millioner kroner i 2016.

UTBYTTE Vesterålskraft AS og administrerende direktør Halvard Pettersen leverte et resultat på 16,9 millioner kroner i 2017 og et utbytte på 8,5 millioner kroner til de tre eierkommunene.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Sortland kommune og Bø kommune eier 35 prosent hver av aksjene i Vesterålskraft AS, mens Øksnes kommune eier de resterende 30 prosent av aksjene.

Dette gjenspeiles også i fordelingen av utbyttet, der Bø og Sortland får 2,975 millioner kroner hver, mens Øksnes kommune får 2,550 millioner kroner.

Konsern

Konsernet Vesterålkraft AS består av morselskapet Vesterålskraft AS og de heleide datterselskapene Vesterålskraft Nett AS, Vesterålskraft Bredband AS, Vesterålskraft Produksjon AS og Vesterålskraft Strøm AS.

Lavere tildelt ramme

Som nevnt fikk konsernet et lavere resultat sammenlignet med 2016.

– Resultatendringen skyldes i hovedsak lavere tildelt inntektsramme for nettoinntekter, men det er god operasjonell drift i samtlige selskaper i konsernet, skriver administrerende direktør Halvard Pettersen i en pressemelding.

Det betyr at selskapet ikke har fått lov til å hente inn mer penger fra kundene til for eksempel dekke økte kostnader for driften av nettet.

Stor aktivitet

Konsernet investerte 78,4 millioner kroner i 2017. Av dette gikk 58,5 millioner kroner til nytt ledningsnett, oppgradering av trafostasjoner og til nye strømmålere (AMS-målere).

–Videre er det investert 16,1 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd og 3,8 millioner kroner i øvrige virksomheter, skriver Pettersen i pressemeldingen.

– Antallet feil og avbrudd ble høyere i 2017 enn i 2016, og skyldes i hovedsak planlagte utkoblinger og noen enkelthendelser. Kostnadene for ikke levert energi (KILE) var på 3,1 mill. kroner i 2017 (3,1 mill. kroner i 2016), skriver Pettersen videre.

Verdt en halv milliard

Balansen viser at konsernet har en bokført kapital på 504,4 millioner kroner, mot 445,5 millioner kroner året før. Egenkapitalgraden er på 46,1 prosent.