Får fritak fra politiske verv - flytter til USA

Silvia Ovik Marhaug i Høyre, søker permisjon fra kommunestyret og sine øvrige politiske verv i Sortland.

Silvia Ovik Marhaug i Sortland Høyre, flytter til USA fra nyttår, der hun etter planen blir værende i tre år.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Årsaken til fritaket, som ble innvilget av kommunestyret torsdag, er at Ovik Marhaug flytter til USA i løpet av året, der mannen hennes som arbeider i Forsvaret, skal arbeide i utenlandstjenesten.

Tjenesten er berammet fra 1. januar 2019 til 31.desember 2021. Det betyr at den profilerte Høyre-politikeren blir værende i USA i tre år. Ovik Marhaug søkte om fritak fra formannskapet fra 01.juli 2018, og fritak fra  øvrige politiske verv fra 31.desember 2018.

Med endring i min familie - og livssituasjon grunnet forberedelser av flytting til utlandet vil jeg ikke kunne skjøtte vervet som formannskapsmedlem, samt de øvrige verv som utgår fra formannskapet uten uforholdsmessig belastning. Jeg ber av den grunn om at jeg fritas resten av perioden, skreiv Høyre-politikeren blant annet i sin søknad for fritaket.

Ovik Marhaug har verv i følgende organ i Sortland kommune: Kommunestyret, Formannskapet, Sortland Havn KF styremedlem, Administrasjonsutvalget (varamedlem), Styremedlem i Møysalen Nasjonalpark, Styremedlem i prosjektet RAUS, Vesterålen regionråd (opposisjonsleder) og som KS- representant. Beate Bø Nilsen tar over plassen i Administrasjonsutvalget, mens Marte Hov Jakobsen overtar flesteparten av de øvrige vervene, med unntak av plassen som styremedlem i RAUS og styremedlem i Møysalen Nasjonalpark. En ny Høyre-representant i kommunestyret blir valgt med virkning fra utgangen av året.