Ambulansesituasjonen i Vesterålen:

Tallene for 2017: 17.000 overtidstimer for de ansatte og 135 samtidighetskonflikter for ambulansen

Engasjementet var stort i Sortland kommunestyret torsdag, da det ble orientert om ambulansesituasjonen i regionen. Politikerne oppfordrer kommunen til å bruke de virkemidlene de kan for å påvirke situasjonen.
Sortland

– Alle vesterålskommunene er samkjørte i denne saken. Nå blir det viktig å få kontakt med statsråden og møte med helsekomiteen på stortinget. Noe har blitt gjort og mer skal gjøres. Vi gir oss ikke, uttalte ordfører Tove Mette Bjørkmo i kommunestyret torsdag.


Optimisme etter ambulansemøte, men...:

– Mange vurderer stillingene sine om det ikke blir bedring

De ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen fikk forsikringer om at deres bekymringer er tatt på alvor. Men økonomien er hovedproblemet. – Hvis ting ikke blir bedre står vi uten ambulansetjeneste om noen år, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen.

 

Tillitsvalgt for de ambulanseansatte i Vesterålen, Yngve Jakobsen, orienterte om ambulansesituasjonen i regionen. Han understreket flere ganger at det er økonomi som styrer tjenesten og beredskapen.


Nordland Fylkesting med ambulanse-uttalelse:

– Nordlandssykehuset - Sats på pasienter, ikke penger

Nordland Fylkesting vedtok i dag en uttalelse der Nordlandssykehuset oppfordres til å øke ambulansedekningen i Vesterålen.

 

– Vi hadde et overforbruk på ti millioner i ti år, men Nordlandssykehuset vil at vi skal være innenfor rammene som var. Det er ikke snakk om visjoner om hva ambulansetjenesten skal være, men handler mest om at vi skal spare penger.Dette har vart i omtrent i halvannet år. I løpet av den tiden har vi sett at vi har sett at utfordringene i ambulansetjenesten har forverret seg, sa han.

Krevende arbeidsforhold

Jakobsen understreket at forholdene for de ansatte i ambulansetjenesten er svært krevende.

– Få kan sette seg inn i hverdagen vår. Vi føler at vi ikke strekker til. For en tid tilbake hadde vi et møte ledelsen vår på Sortland. Vi har et enormt sykefravær. I møte med ledelsen ble det ikke gitt forhåpninger om forbedringer og de kom stadig tilbake til spørsmålet om økonomiske rammer, sa han blant annet i sin orientering.


Videre understreket at de økonomiske rammene for ambulansetjenesten i Vesterålen er for små og at det var vanskelig for de ansatte å gjøre noe.

– Vi skulle ønsket at våre ledere var så ærlig at de kunne innrømme at de offentlige rammene er for små. Foretakene prøver å tolke forskriftene i henhold til hva som er foretaket sin oppgave, og kommunene sine oppgaver. Foretakene ser rom for tolkninger, og i en så presset økonomisk situasjon som de er, er det en naturlig ting å gjøre.  Vi er bekymret og har mange møter. Å få ressurser er viktig, sier han.

Svekket beredskap

Da Sortland hadde to ambulansebiler, ble det kjørt 1400 oppdrag i løpet av et år. Slik det er nå, kjører vi 1100 oppdrag, opplyste Jakobsen.


Vil samle regionrådene i Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord

– Grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet

Regionrådet i Vesterålen har bedt fylkesrådet kalle inn regionrådene i hele Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord. Den er prekær, og det rammer ikke bare Vesterålen, mener rådet.

 

– Bare i fjor hadde vi 135 samtidighetskonflikter med ambulansen i Vesterålen. Det betyr at beredskapen for dere som sitter i salen, og alle andre, er betydelig svekka. Det vi må få dere og politikere for øvrig til å forstå, er at vi produserer beredskap, sa han.

Han informerte også om at de ambulansearbeiderne i Vesterålen til sammen jobbet 17.000 overtidstimer i fjor.


Besvimte under konfirmasjon - ambulansen brukte 35 minutter

– I ettertid føler jeg meg ikke trygg på å få hjelp av helsevesenet i tide

Thea Lovise Angell (18) var i en konfirmasjon i Indre Eidsfjord kirke 29. april da hun begynte å føle seg dårlig. 18-åringen besvimte og mistet bevisstheten, og flere tilstede reagerte på at ambulansen brukte lang tid på å ankomme stedet.

 

– Vi har stor slitasje på de ansatte. Det hender også at ambulansebiler står i ro for at vi ikke sliter ut folk. Det hender at ansatte har jobbet opp mot 20 timer i løpet av et døgn, og da er man naturligvis sliten og trøtt, sa han.

Frykter det verste

Oddmund Enoksen fra SV, mente det var på tide å se på Helseforetakets innflytelse på tjenestene.

– Vi har stilt oss slik i Norge at vi har overlatt størstedelen av myndighetene til helseforetakene, som er utenfor politisk kontroll. Erfaringen med ambulansesaken er et eksempel på hva det kan føre til, sa han.


Helse og omsorgssjef i Sortland kritisk etter nok en samtidighetskonflikt:

– Lege måtte rykke ut med hjertestarter fra legekontoret etter at mann fikk hjertestans

En lege i Sortland har sendt inn en klage om uønsket samtidighetskonflikt i forbindelse med en hjertestans i Sortland.

 

Arne Emil Iversen fra Høyre var også opprørt over situasjonen.

– Den gamle helsepolitikeren i meg våknet når jeg hører om denne situasjonen. Det foregår samtidighetskonflikter, og sannsynligvis flere enn det vi hører om. Folk er nok ikke flinke nok til å rapportere, fordi flere kanskje ikke vet hvordan det skal gjøres. Skal det bli sånn at det må gå liv før noe skjer?, sa han.

Organisering av legevakten

Svein Robert Vestå fra Arbeiderpartiet, ga uttrykk for at situasjonen var verre enn det han trodde var tilfellet.


Nordlandssykehuset svarer om ambulansetjenesten:

– Bekymringsfullt at det er skapt et feilaktig bilde

Nordlandssykehuset fastholder at det ikke har vært noe stort problem med samtidighetskonflikter etter at en av ambulansene på Sortland ble fjernet. Ambulansetjenesten er god, er deres syn.

 

– Dersom en av oss får her i salen får hjerneslag, kan de fem minutter vi mister, være forskjell på om vi blir uføre, eller om vi kommer oss raskt ut igjen i jobb, sa han.

Silvia Ovik Marhaug (Høyre), stilte spørsmålet om at det er på tide å se på organiseringen av legevakten.

– Er det godt nok å ha interkommunal legevakt på stokmarknes når vi ikke har god nok ambulanseberedskap på Sortland?, spurte hun salen.