– Håper at flere kommuner vil følge etter

I torsdagens kommunestyret i Sortland, ble det vedtatt at Sortland kommune sier nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

  Foto: Inge Wegge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Sortland

Høyre og Frp stemte imot.

– Det er forskjell på å være mot oljeboring kontra å være for konsekvensutredning, sa Høyres Roar Wessel Olsen.

Partifelle Beate Bø Nilsen, understreket at konsekvensutredning handler om å hente inn informasjon, men pekte på at fisken er den viktigste.  Christoffer Ellingsen (Rødt) presiserte at fordi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de mest utreda i verden, er det ikke behov for å bruke ressurser på enda mer utredning.

Arbeiderpartiet har tidligere vært for konsekvensutredning, og ordfører Tove Mette Bjørkmo sa at det ikke kunne utelukkes at partiet stemmer mot konsekvensutredning neste gang det er landsmøte.

– Viktig at nyansene kommer frem

– Vi erkjenner at flere partiers offisielle syn hva angår konsekvensutredning, kan være noe annet enn det kommunestyret i Sortland her gir uttrykk for, men vi oppfatter at det er viktig at nyansene i disse spørsmålene kommer frem, også knyttet til vår kommune og vår region. Av respekt for opinionen i den oppvoksende generasjon og vårt solidariske samfunnsansvar i Vesterålen ønsker Sortland kommune med dette å tydeliggjøre sitt standpunkt: Sortland Kommune ønsker ikke konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, het det blant annet i uttalelsen fra kommunestyret i forbindelse med saken.

-Fantastiske nyheter

En av dem som var glad for vedtaket i kommunestyret, er nestleder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Ingrid Skjoldvær

– Dette er helt fantastiske nyheter. Som det første kommunestyret i Vesterålen vedtar Sortland å satse på fisken, ungdom og fornybare jobber og sier dermed nei til konsekvensutredning. I Lofoten er det i dag ingen kommuner som har vedtak for oljeboring. Vi håper dette vedtaket vil gjøre at flere kommuner i Vesterålen vil følge etter, sier Skjoldvær.