Vil samarbeide om turistenes avfall

Vesterålskommunene, Visit Vesterålen og Reno Vest vil samarbeide om å forberede seg på en økt turiststrøm - blant annet ved å tenke på toalettfasiliteter, økt søppelkapasitet og parkeringsplasser i forkant.

Fra venstre: Torunn Anita Ulriksen og Berit Emilie Pettersen, Reno Vest; Tove Mette Bjørkmo, sortlandsordfører; Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Målet er å unngå «Lofoten-fella,» eller «utfordringene vi har sett blant annet i Lofoten,» som sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo kaller det.

Som VOL omtalte tirsdag, blir Sortland og Vesterålen stadig mer attraktive som attraksjoner.

Det innebærer også at turiststrømmen både allerede øker, og er planlagt å øke framover. Da er det viktig å komme økninga i forkjøpet.

– Vi må legge til rette. Flere andre steder har det vært utfordringer som at destinasjonen ikke er tilrettelagt for økt tilstrømming av turister når det gjelder for eksempel toaletter, søppel eller parkering, sier Bjørkmo.

Måtind og Dronningruta

Det er allerede steder i Vesterålen hvor man kan forutsi at det vil bli problemer med økt turisttilstrømming. Måtind trekkes fram som et eksempel.

– Der er det både farlig fordi det er lite parkering, og fordi folk parkerer på begge sider og krysser veien gående i 80-sonen, sier Reno Vest-administrerende direktør Berit Emilie Pettersen.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen forteller at de derfor har bedt Statens Vegvesen senke fartsgrensa i området, som et midlertidig tiltak, før det kommer en løsning på parkeringsproblemene.


Fra verdens tettest befolkede by til Straumsjøen i Bø:

Po Ying er journalisten som vil lære verden å haike – og å spise tang

Hun kommer opprinnelig fra Hongkong men flyktet fra en overbefolket storby til ro i Bø. Journalisten skal nå starte en blogg, der målet er å motivere folk til å reise ved haike. Og hun har allerede lært mange å bruke tang og tare i matretter.

 

Dersom kommunene i Vesterålen, Statens Vegvesen, Reno Vest og Visit Vesterålen samarbeider om dette, vil det øke sjansen for å få tilslag på søknader, mener Berthinussen og Pettersen.

Visit Vesterålen leder et prosjekt om bærekraftig reiseliv, der alt dette inngår.

– Samarbeid gjør at vi kan ligge i forkant. Vi må ha en plan, sier Bjørkmo.

Ny miljøtrainee

Vesterålen hopper også litt etter Lofoten i dette - Lofoten har nemlig hatt et lignende samarbeidsprosjekt.

De har fått penger blant annet fra fylket og Innovasjon Norge, slik at de har fått dekka rundt halvparten av kostnadene med å etablere flere toaletter og avfallspunkter.


Reiselivssjefen tror på Hadsel kommune i arbeidet mot nytt hurtigrutemuseum

– Jeg har vært litt urolig. Usikkerhet om planene for Hurtigrutemuseet har ikke vært en ideell opptakt til møtet om masterplan for reiselivet i Vesterålen, sier reiselivssjefen.

 

Reno Vest har i anledning blant annet dette prosjektet, lyst ut en stilling som «trainee med spesialisering som miljøingeniør», og har i følge Pettersen fått inn flere gode søknader. Tanken er at denne personen blant annet skal jobbe med bærekraftig reiseliv og hjelpe kommunene, blant annet med reduksjon i plastforbruk. Vedkommende vil også jobbe med marint avfall.