Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen etter Nordlund-svar:

– Hotellsaken må tilbake til kommunestyret

Høyres Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen er klare i sin tale. Hotellsaka må tilbake til kommunestyret.

Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre. Arkivfoto 

Sortland

Dette sier de etter at fungerende ordfører, Karl-Erling Nordlund, svarte på deres brev fra forrige uke i dag. Svaret gir dem ikke ro i sjela, men heller mer trygghet på at hotellsaka må tilbake til kommunestyret.


Fungerende ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund, med svar til opposisjonen:

– Forventer avklaring om neste fase i hotellplanene innen kort tid

Varaordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund, har i dag kommet med et svar til spørsmålene Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre stilte i forbindelse med lukking av møter og salg av hotelltomt på Sortland.Alle ønsker hotell på Sortland, men:

– Veldig lite konkret informasjon selv i lukkede møter

Lokalpolitikere i Sortland reagerer på kommunes rolle rundt hotellplanene på Sortland: – Vi føler en sterk usikkerhet fordi vi har fått veldig lite konkret informasjon om fremdriften, selv i lukkede formannskapsmøter.

 

– Aller først, la det ikke være noen tvil om at Sortland Høyre ønsker å få flere hotell til Sortland. Når det er sagt, så mener vi helt klart at næringslivet må behandles likt og at alle interessenter må få lik info, sier Beate Bø Nilsen og fortsetter:

– Besvarelsen fra fungerende ordfører Nordlund, viser at det er knyttet stor usikkerhet rundt informasjonen som er gitt. Det er faktisk en total mangel på informasjon.

Prinsipp

Det hun sikter til her er kjernen i det brevet de skrev til ordfører Tove Mette Bjørkmo. Wessel Olsen og Bø Nilsen var tilstede i formannskapet hvor det ble gitt info om interessenter for hotelltomta ved Kulturfabrikken. De var da kritiske til at det etter deres syn ikke ble gitt noen informasjon i det store og hele.

Bø Nilsen og Wessel Olsen er klare på at saka nå må tilbake til kommunestyret:
– Dette er kommunens øverste organ. Vi har et prinsipp i Sortland kommune at offentlige eiendommer skal ut på det åpne markedet. Det vi står ovenfor nå, er en total mangel på informasjon. Og her er det kommunestyret som sitter med det øverste ansvaret og det er de som skal sette hvilke vilkår som settes for salg av eiendommen eventuelle driftsavtaler med Kulturfabrikken – ingen andre, sier Bø Nilsen.

– Det er kommunestyret som skal si ja eller nei. Når vi da ikke vet noe om vilkårene i en eventuell avtale, så er det noe som er galt, skyter Wessel Olsen inn.


Selskap har kontaktet kommunen angående ledige hotelltomter:

– Vi får flere henvendelser, og vi er attraktive

Eiendomsselskapet Schøyen AS har kontaktet kommunen for å høre om de har noen ledige tomter for hotell- eller turistanlegg. Ifølge ordføreren og reiselivssjefen blir Vesterålen og Sortland stadig mer attraktivt.

 

– Ut over sin myndighet

De to mener salget av tomta slik den nå gjøres, har gått langt ut over det administrasjonen har politisk myndighet til

– Når kommunestyret i forrige periode ba selskapet forvalte eiendommen så har det ligget til grunn en forståelse og premiss om at tomten selges i det åpne markedet- og at det er kjent om og hvilke forpliktelser som er knyttet til Kulturfabrikken. Den kunnskapen har vi ikke. Det foreligger ikke en driftsavtale heller. Det var også sentralt i forrige runde.

Høyre-politikerne mener rett og slett det er så lite informasjon som er gitt og så mange nye momenter som er kommet inn, at en ny behandling i kommunestyret, er eneste veien å gå.

– Når det er så mange usikkerheter, er det eneste rette å ta saka til kommunestyret der den hører hjemme. Nå må det settes et ekstraordinært kommunestyre i august. Der må den nødvendige infoen komme og så får vi drøfte dette.


Selskap har kontaktet kommunen angående ledige hotelltomter:

– Vi får flere henvendelser, og vi er attraktive

Eiendomsselskapet Schøyen AS har kontaktet kommunen for å høre om de har noen ledige tomter for hotell- eller turistanlegg. Ifølge ordføreren og reiselivssjefen blir Vesterålen og Sortland stadig mer attraktivt.