Svein Erik Nicolaysen til Fiskeriparken Egga Utvikling

Åpner kontorer på Sortland

Fiskeriparken Egga Utvikling åpner kontor på Sortland og øker sin satsning på forretningsutvikling. – Etter flere år som selvstendig konsulent, gleder jeg meg til å bli en del av et godt og bredt kompetansemiljø, sier Nicolaysen.

Stian Frivåg i Fiskeriparken Egga Utvikling (t.v) og nyansatte Svein Erik Nicolaysen. Foto: Fiskeriparken Egga utvikling 

Sortland

1. august starter Svein Erik Nicolaysen hos Fiskeriparken Egga Utvikling hvor han skal ha ansvar for forretningsutvikling, et nytt satsningsområde. Dette melder Fiskeriparken Egga Utvikling i ei pressemelding.

– Vi har i dag erfaring og kompetanse på forretningsutvikling, kommersialiseringsprosesser og bedriftsutvikling generelt, men dette er et område hvor vi ønsker å styrke oss ytterligere. Vi jobber mye mot etablerte bedrifter og ser at det veldig ofte er nettopp hos etablerte aktører at innovasjonskraften og gjennomføringsevnen fører til nye arbeidsplasser og lokal verdiskaping, sier daglig leder Stian Frivåg.  

Erfaren

Nicolaysen har erfaring som administrerende direktør i Nobelsystem Scandinavia, Vesterålens Naturprodukter og Nordic Sales Group. Siden 2015 har han drevet eget konsulentfirma, Nicolaysen Consulting, med rådgivning knyttet til salg, markedsføring og finansiering i og av virksomheter. Han er utdannet statsautorisert revisor fra NHH i Bergen og har erfaring både som revisor og fra en rekke styreverv - Vi er veldig stolte og glade for å få en så erfaren og dyktig mann med på laget, sier Frivåg.

Nytt område

Som en konsekvens av at de bistår bedriftene i deres utviklingsprosjekter får Fiskeriparken Egga Utvikling ofte forespørsler om å hjelpe når prosjektene går over i en driftsfase. Ved etablering av nye selskaper og bedrifter er det ofte behov for å leie inn f.eks. daglig ledelse i en oppstartsfase. I tillegg oppstår det ofte behov for økt kapasitet i en utviklingsfase. Dette er en tjeneste Fiskeriparken Egga Utvikling ønsker å levere på.

– Nicolaysen vil med sin erfaring og kompetanse raskt kunne komme inn og bistå bedriftene uten behov for lang opplæring og introduksjon, og dermed raskt bidra til verdiskaping, sier Frivåg.  

Nye kontorer

I forbindelse med ansettelsen vil Fiskeriparken Egga Utvikling åpne nye kontorer på Sortland. De har i dag kontorer på Myre og Stokmarknes, og har et ønske om å være tilstede i alle vesterålskommunene og jobbe med verdiskaping i hele regionen.

– Det er veldig mye spennende som skjer i regionen vår. Fiskeriparken Egga Utvikling har bred erfaring og et stort bedriftsnettverk i hele Nord-Norge. Jeg gleder meg veldig til å starte i den nye jobben og bidra til å utvikle regionen videre, sier Nicolaysen.