Broinspeksjon på Sortlandsbrua

Torsdag morgen har det vært broinspeksjon på broa over til Sortland. Dette har ført til noen små forsinkelser i trafikken.

Bilistene måtte pent vente under broinspeksjonen torsdag.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Torsdag morgen kan bilister bli holdt igjen i kort tid på Sortlandsbrua. Årsaken er broinspeksjon.

Slike inspeksjoner er lovpålagte, og innebærer - i tillegg til inspeksjon av selve brua, slitasje og så videre - inspeksjon under vann, for å se på broas fundament. De mest omfattende inspeksjonene, hovedinspeksjoner, avholdes hvert femte år. Såkalt enkelinspeksjon avholdes hvert år, i tillegg til dette kan det gjennomføres spesialinspeksjon ved behov.

Formålet er å kartlegge broas tilstand, registrere skader og foreslå tiltak for å utbede broa. I tillegg skal man i rapporten etter inspeksjonen foreslå det beste tidspunktet for å gjennomføre vedlikehold. Det kan altså ventes at det vil komme en rapport om tilstanden ved sortlandsbroa med resultater fra inspeksjonen.

Ifølge VGs oversikt over broskader fra i fjor, hadde sortlandsbroa da ingen alvorlige skader og var i god stand. Neste hovedinspeksjon skulle etter planen avholdes innen 30. september i år. Det er ikke kjent om det er denne inspeksjonen som utføres på Sortlandsbroa torsdag.

Samtidig viste deres gjennomang at det var flere avvik ved broa som ikke var reparert per årsskiftet 2016/2017 - blant annet syreskader, utbedring av småhull og utbedring av fugestålet. Noen av avvikene var mer enn ti år gamle.