Vil gi grønt lys:

Ber om rask politisk behandling av fritidsklubb

Høyres Roar Wessel Olsen har sendt en henvendelse til ordføreren om å få politisk behandling av Kjør for livet fridtidsklubbetablering i første formannskapsmøte etter ferien.

Høyres Roar Wessel Olsen er glad for at Kjør for livet vil etablere fritidsklubb på Sortland.  Foto: Arkivfoto

Sortland

– Dette gir jeg tommel opp til. Vi ønsker initiativet velkommen, sier Roar Wessel Olsen til nyheten om at Kjør for livet har fått støtte fra Bufdir og fylkeskommunen til å starte fritidsklubb, som de vil etablere på Sortland.

Olsen har nå sendt en henvendelse til ordfører Tove Mette Bjørkmo og bedt om at det blir satt opp en drøftingssak om fritidsklubb på førstkommende formannskapsmøte over ferien, 28. august. Høyrepolitikeren mener tiltaket utelukkende er positivt.

– De skal jobbe med å skape tilhørighet for ungdom som faller utenfor, sier han.

– Burde ha kommet fra kommunen

– Ifølge dem var fylkeskommunen også veldig innstilt på å få til en slik klubb i Vesterålen. De ser et behov, og var da spesielt opptatt av å forebygge trafikkulykker. Bør det være en vekker for vesterålspolitikerne?

– Absolutt. Jeg syns det er bra med et slikt tiltak, men også litt tankevekkende at initiativet kommer fra fylkeskommunen, ikke kommunen, sier han. Det bør uansett få oss til å reflektere over om vi prioriterer rett.

– Dere har jo også hatt mulighet til å komme med forslag om å opprette fritidsklubb på Sortland gjennom politiske organer?

– Politikerne må ta et felles ansvar for at behovet ikke er løfta opp. Jeg veit det ble diskutert å opprette fritidsklubb i forrige periode, men jeg vet ikke hvorfor det ikke ble noe ut av det, sier Olsen.

Det er snakk om et klubbhus, og i tillegg altså å få til aktiviteter for ungdom som i utgangspunktet ikke deltar i organisert aktivitet.

– Ikke stedet å kutte

«Kjør for livet» har altså fått nok penger til å starte opp, men hvordan det vil bli med driftsstøtte i kommende år om klubben etableres, er usikkert. Olsen lukker ikke døra for at kommunen bør gi driftsstøtte.

– En slik fritidsklubb er en investering for framtida. Vi må komme tilbake til dette med driftsstøtte. Det er selvsagt forskjell på om det er snakk om et lite tilskudd årlig, eller flere millioner i driftsutgifter, derfor må vi også diskutere det. Men slike investeringer vil ofte lønne seg på sikt, sier han.

Kjør for Livet er et aksjeselskap. Det er altså snakk om et privat selskap som vil drive fritidsklubb - med offentlig støtte. Det kan dermed potensielt bli slik at kommunen gir offentlig støtte til et privat selskap som tar ut profitt til eierne.

– Jeg ser ikke noe problem med det. Slik jeg ser det: hvis du har et problem, er det en fordel at det blir løst. Hvem som løser det, er ikke så farlig. Jeg ser med skrekk på fokuset på hvem som driver slike tjenester. Det viktigste er at det blir gjort godt, sier Olsen.

Han ønsker altså at kommunen nå skal gi grønt lys til tiltaket, og vil derfor ha rask politisk behandling.

– Dette er en gladsak, «peis på», sier han.