Har sendt inn søknad:

Eidsfjord vil ha nytt oppdrettsanlegg på Holand

Eidsfjord sjøfarm har søkt om å opprette en ny havbrukslokasjon på Holand i Sortland. Sortland videregående avdeling Kleiva søker om samlokasjon.

Oppdrettsanlegg.  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Sortland

Søknaden fra Eidsjord Sjøfarm er sendt 18. juli. Fylkesmannen har videresendt søknaden til kommunen, som må behandle den.


Knut Roald Holmøy om å bruke en kvart milliard kr:

– Jeg tror på matproduksjon i framtida

Eidsfjord Sjøfarm tror på en positiv fremtid. Derfor invester konsernet en kvart milliard kroner i ny produksjonskapasitet.

 

Selskapet søker om en ny lokasjon, altså oppdrettsanlegg, for laks på Holand i Sortland kommune, utafor Holandsneset. Tanken er å bruke lokasjonen sammen med lokasjone i Innerbrokløysa for å få nok kapasitet i utsettsområdet i Sortlandssundet, skriver selskapet i søknaden.

Volumet de søker om, er 3900 tonn. De skriver at anlegget skal plasseres ca 2,5 kilometer unna nærmeste trafikkerte farled eller areal, og at det er over fem kilometer til nærmeste lakseførende vassdrag og nærmeste utslipp.


 

Selskapet har fått utført en forundersøkelse og levert den sammen med blant annet kart, beredskapsplan osv., i tillegg til selve søknaden.

Sortland videregående skole, avdeling Kleiva har søkt om samlokasjon. Skolen gir elevene mulighet til å velge akvakultur på andreåret naturbruk. De har i flere år hatt et samarbeid med Eidsfjord sjøfarm.