Rådmann i Sortland, Randi Greger, om det uferdige arbeidet ved Maurnes skole:

– Har ikke tatt høyde for ferieavvikling

Roar Wessel Olsen (H), som sitter i formannskapet og i samarbeidsutvalget for Maurnes skole, sier til VOL at han er rystet over at administrasjonen og rådmannen i Sortland har stilt seg i en slik posisjon at arbeidet ved skolen enda ikke er ferdig.

- Vi ønsket selvfølgelig å være ferdig før skolestart, men når det dukket opp uforutsette ting lar ikke det seg gjøre. Vi setter sikkerheten til elevene og de ansatte først, sier rådmann i Sortland, Randi Gregersen. Fra venstre: Marit Stenkjær, parkansvarlig i Sortland kommune, rådmann Randi Gregersen, Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Sortland

– Det er flere momenter som påvirker fremdriften i prosjektet. Signalet som ble gitt til politikerne i saksfremlegget til møtet i juli kunne skape forventninger om at alt arbeidet skulle ferdigstilles før skolestart.  Det var da ikke tatt høyde for ferieavvikling hos oss og entreprenøren, sier rådmann Randi Gregersen.


Forelder Rolf Anders Høve om skolegården på Maurnes en uke før skolestart:

– Det ser ut som et bombet krater

Foreldre som har barn ved Maurnes skole er kritisk til hvordan uteområdet ser ut drøyt halvannen uke før skolestart. Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, sier hun er lei seg for at det ser ut slik som det gjør.

 

– Glade for at de bryr seg

Til tross for at det er kommet sterk kritikk mot kommunen i arbeidet rundt Maurnes skole, er de glade for at folk bryr seg.

– Vi er glade for at folk bryr seg om uteområdene til skolen, sier Marit Stenkjær, parkansvarlig i Sortland kommune.

Ifølge Marit Stenkjær, parkansvarlig i Sortland kommune, vil skolegården på Maurnes klargjøres før skolestart.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

 

Rådmannen sier at de selvfølgelig ønsket å være ferdig til skolestart.

Samtidig er det slik at når det er blitt klart at grunnforholdene ikke er slik vi trodde, og det trengs en støttemur, setter vi sikkerheten til de ansatte og barna først, konkluderer Gregersen.

Klart det ser ut som et anleggsområde

VOL omtalte torsdag at foresatte synes at skolegården ser ut som et bombet krater og et anleggsområde. Dette mener rådmannen er en vanskelig å unngå.

Selvfølgelig ser det ut som et anleggsområde her. Det er jo det, og det kommer man ikke unna når det pågår arbeid her.

Ifølge henne vil det bli gjort arbeid den kommende uken før skolestart, og grusdungen som blant annet ligger på skolegården vil være borte i løpet av neste helg.

Grushaugen som ligger i skolegården skal ifølge rådmann Randi Gregersen være borte til skolestart.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

 

Dette er grus som brukes i arbeidet med adkomsten, og entreprenøren opplyser at den vil være borte før skolen starter, sier hun.

Ifølge Stenkjær vil det være klar en god adkomst opp til skolen stå ganske klar til 20. august.

- For at rullestolbrukere greit skal kunne komme seg opp til skolen har vi måtte lagt den nye adkomsten i en bue. Denne adkomsten vil ikke være klar til å ta i bruk ved skolestart, sier hun.

Støtte på uforutsette problemer

Arbeidet med ny adkomst til Maurnes skole startet senhøsten 2017.

Vi gjorde det vi kunne da før frosten satte inn. Det var ekstremt tele i marka helt ut i mars, som førte til at entreprenørene ikke fikk gjort noe særlig i den perioden, sier Stenkjær.

Som en følge av frosten dukket det også opp andre uforutsette problemer.

– Det ble også oppdaget en frossen vannledning som måtte byttes ut, noe som også tok tid, sier Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune.

I starten av juli ble det klart at grunnforholdene ned til den nye adkomsten ikke var av en slik kvalitat at det var forsvarlig å fortsette arbeidet uten at det ble etablert støttemur. Da ble det søkt om en ekstrabevilgning for å sette opp denne. Formannskapet ble 5. juli gjort oppmerksom per e-post om den nye situasjonen, og det ble lagt frem sak 11. juli hvir det var innstilt på bruk av 300.000 kroner til støttemuren. Dette for å unngå stans i prosjektet og om mulig for å bli ferdig før skolestart. Dette ble behandler via en såkalt e-postbehandling, og vedtatt samme dag.

- Få dette gjort nå

Ifølge Wessel Olsen er det svært sjeldent at en budsjettregulering blir vedtatt gjennom epostbehandling.

Formannskapet var kritisk til dette, men sa oss villig til å gi ekstra penger. Dette fordi at rådmannen sa at hvis den ekstra bevilgningen ikke ble gitt ville ikke arbeidet ikke ferdigstilles i løpet av skoleåret 18/19. De ekstra bevilgningene ble gitt klart forutsatt at dette skulle ordnes, sier han.

Roar Wessel Olsen (H) sitter i formannskapet og i smarbeidsutvalget for Maurnes skole. Arkivfoto.  Foto: Gaute Bergsli

Wessel Olsen kommer også med en klar oppfordring til rådmann og administrasjonen i Sortland kommune:

- Få dette gjort nå.

- Kan forstå det

Vinje og Gregersen bekrefter at den ekstra budsjetteringen er viktig for arbeidet.

Hadde vi ikke fått de ekstra pengene ville ikke vi i hvert fall blitt stans i arbeidet, konkluderer Vinje.

I saksdokumentene til behandlingen i formannskapet 11. juli står det følgende: «Hvis det skal være mulig å kunne ferdigstille skolens uteområde til skolestart i august 2018 vurderer rådmannen det som nødvendig med skriftlig saksbehandling pr. e-post i denne sak».

Rådmannen og Vinje mener at det ikke står noen steder i dokumentet at ekstrabevilgningen ble gitt med forbehold om at arbeidet skulle være ferdig til skolestart.

Jeg kan derimot forstå at det kunne skapes forventninger om ferdigstillelse før skolestart ut fra ordlyden, sier Vinje.

Foreldre til barn ved skolen, deriblant Rolf Anders Høve, opplever at det ikke har vært arbeid der i sommer. Dette avkrefter både parkansvarlig, rådmann og kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland.

– Det har vært arbeidet i sommer. De har produsert masser, kjørt inn og bygget mur, forteller Stenkjær.

Vinje poengterer at det er mulig at folk har kjørt forbi og det ikke har vært noen der, men at dette i så fall ikke har vært fordi at det ikke har vært jobbet på stedet.

- Da har entreprenørene nok vært og produsert og hentet masser, sier hun.

Nå jobber entreprenøren Sortland kommune har leid inn for å i så stor grad som mulig ferdigstille ankomsten til Maurnes skole før skolestart 20. august.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

 

Til tross for at det har vært arbeid på området i sommer, har det også vært ferieavvikling.

– Vi må jo selvfølgelig ta hensyn til at folk har ferieavvikling, sier Gregersen.

Vinje sier at for enkelte kan det se ut som at de har satt inn støtet nå nettopp, men at det er naturlige årsaker til det.

Det er jo naturlig at det blir mer aktivitet når ferieavviklingen er over, konstaterer hun.

Ikke poeng i å klippe på sommeren

Høve uttalte også til VOL torsdag at han og andre har reagert på at det ikke er blitt gjort noe vedlikehold i skolegården i sommer.

Det har ikke noe for seg å klippe plenen midt på sommeren fordi at da må det igjen klippes før skolestart, sier Gregersen.

Gresset er nå klippet i skolegården ved Maurnes skole.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Kommunen har gjennom sommeren prioritert andre grøntområder enn skolegårdene.

Vi har prioritert de grøntområdene der mange folk ferdes om sommeren, poengterer Vinje.

Dette betyr derimot ikke at det ikke har vært gjort tilsyn på området.

–Vi har en plan for alle skolegårder i kommunen frem mot skolestart, og det har blitt gjort tilsyn på lekeapparater gjennom sommeren, forteller Stenkjær.