Jubler over at Nordland Ap er iferd med å snu i oljesaken

Arbeiderpartiet høster jubel fordi partiet er i ferd med å snu i spørsmålet om å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

Partileder Jonas Gahr Støre styrer Ap-skuta ut av oljekursen på Nordland VI. I gjeldende program åpner partiet for oljeleting sør for Lofotodden. 

Sortland

Nordland og Nord-Norge trenger større verdiskaping og flere arbeidsplasser. Innenfor oljenæringen, havbruk, mineralnæringen og industri er det flere spennende muligheter for Nord-Norge som kan gi arbeidsplasser og vekst. Skal vi realisere disse må vi bruke kreftene våre på de saker som favner bredt i landsdelen og som kan gi resultater. Nordland Arbeiderparti bør derfor legge bort kravet om at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes for eventuell petroleumsvirksomhet. Dette er min oppfatning etter å ha drøftet problemstillingen med både styret og programkomiteen i Nordland Arbeiderparti. Jeg hilser velkommen en god debatt i partiorganisasjonen fram mot årsmøtet i høst. Det er partiorganisasjonen som gjennom årsmøtet skal ta den endelige beslutningen i Nordland Arbeiderparti, skriver lederen av Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, i en kronikk i dag.

Dette står i strid med Nordland Aps gjeldende program (les faktablokk under).


Gjeldende program Nordland Ap

Nordland Arbeiderparti mener at forutsetninger for økt verdiskaping ligger i kunnskap. Derfor er det viktig med kunnskap om petroleumsvirksomhet, også av miljømessige hensyn. Innhenting av kunnskap gjennom en konsekvensutredning av Nordland VI og VII samt Troms II må forankres lokalt for å sikre at eksisterende næringer og regionale hensyn blir tilstrekkelig ivaretatt.

Vurderingene og kunnskapen som fremkommer i en konsekvensutredning vil være et viktig bidrag for å sikre et klima- og miljøvennlig samfunn.

Eventuell utvinning av petroleumsressurser skal vurderes på bakgrunn av kunnskap og føre-var-prinsippet.

Eventuell utvinning skal skje på en forsvarlig måte for miljøet, og i sameksistens med andre næringer.

Utvinning av olje og gass langs kysten av Nordland skal gi grunnlag for økt lokal verdiskaping. Nordland fylkeskommune skal arbeide aktivt for ilandføring av olje og gass knyttet til konsesjonsvilkårene.

 

Skjærans meningsytring får imidlertid andre til å juble.


Nesten samtlige Ap-lag i Lofoten og Vesterålen sier nei til konsekvensutredning

9 av 11 Ap-lag i Lofoten og Vesterålen sier nå nei til konsekvensutredning. – Legg oljesaken død, sier Ap-ordfører i Sortland. Hun får støtte av Nordland Aps leder.Fiskerjubel

– Dette er en svært god nyhet og et viktig signal om at Arbeiderpartiet er villig til å ta ansvar for at havmiljøet i disse viktige områdene kan ivaretas på en god måte og at fiskeriene kan drives videre uten fare for at en skal få petroleumsvirksomhet midt i matfatet. Vi er derfor meget tilfreds med at lederen i partiet nå uttrykker at han går inn for å endre partiets syn. Det sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen i en kommentar.I det gjeldende partiprogrammet til Arbeiderpartiet, åpnes det for oljevirksomhet på Nordland VI, området sør for Lofoten.

Ikke fornøyd

Karl Erik Schjøtt-Pedersen, som er direktør for Norsk olje og gass, uttalte tidligere i dag at han var skuffet over Arbeiderpartiets lokallag i Nordland, som sier nei til konsekvensutredning.

– Norge som nasjon vil tape betydelige inntekter, som vi kunne brukt på å finansiere fremtidens velferd. Nordland vil også tape arbeidsplasser, som kunne bidratt til et variert næringsliv, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, sa han til NRK tidligere i dag.


Natur og Ungdom

Jubler for at Bodø Arbeiderparti går for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Et nytt lokallag for Arbeiderpartiet i Nord-Norge har snudd i saken om olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Bodø AP vedtok onsdag å være mot en konsekvensutredning av det verdifulle havområdet. Miljøbevegelsen jubler over vedtaket.

 

Avviser

Det er en kommentar som Toine C. Sannes, politisk nestleder i MDG Nordland og sentralstyremedlem, ikke har særlig sans for.

– Det er sterkt bekymringsfullt at en mann som Schjøtt-Pedersen ikke klarer å ta inn over seg de alvorlige konsekvensene som er følgene av hans hjertebarn, oljenæringa. Schjøtt-Pedersen truer med at nordlendingene går glipp av viktige arbeidsplasser i Nordland, om oljeselskapene må gjøre sine investeringer andre steder. Han snakker mot bedre vitende, for både han og de fleste nordlendingene har for lengst forstått at eventuelle oljeinvesteringer i nord ikke kommer denne landsdelen til gode. Oljeselskapene er presset på lønnsomhet, og lovnader om ringvirkninger i nord er like pålitelig som en smeltende iskant i nord, skriver hun i et leserinnlegg.

Hun mener Schjøtt-Pedersens organisasjon baserer seg på kortsiktig profittenking. Hun roser Arbeiderpartiets endrede standpunkt.

– Det er gledelig at Arbeiderpartiet i nord er i ferd med å snu i denne saken. Tida er overmoden nå, for et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må slutte med disse opprivende diskusjonene om boring i torskens gyteområde hvert fjerde år, der dette unike området blir offer for politisk hestehandel i regjeringsforhandlinger gang etter gang.