Kulturfabrikken Eiendom AS på Sortland

Offentliggjør opsjonsavtale for mer enn 100 hotellrom

Etter at VOL har klaget på manglende innsyn i en kommunal opsjonsavtale om bygging av hotell på Sortland, har daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen i Kulturfabrikken Eiendom AS besluttet å offentliggjøre opsjonsavtalen.

Daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen har etter hvert offentliggjort en opsjonsavtale om bygging av hotell på Sortland. 

Sortland

Det meste, men ikke de vesentlige opplysningen, er nå offentliggjort av Kulturfabrikken Eiendom AS ved daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen.

Opplysninger om navn på hvem motparten til Sortland kommune er, er sladdet i dokumentet. Heller ikke prisen for kjøpet av hotelltomta på Sortland er opplyst, men opsjonsavtalen viser at det legges opp til å bygge et hotell med minimum 100 rom med parkeringsplasser samt boliger.

Opsjonsavtale

Opsjonsavtalens gjennomføring er avhengig av at Sortland kommune gir dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Dette er en forutsetning for et eventuelt erverv av tomta.

Opsjonspremien i avtalen er også foreløpig unntatt offentlighet. Ved salg av hotelltomta ved Kulturfabrikken, vil opsjonspremien bli fratrukket salgssummen.

I følge opsjonsavtalen skulle det innen 1. mai i år vært avholdt en forhåndskonferanse med kommunen. Utbyggeren har fått frist til 1. november i år med å levere en søknad om rammetillatelse for hotellprosjektet.

Skal bidra til løsning

Kulturfabrikken Eiendom AS har i følge opsjonsavtalen forpliktet seg til å medvirke til at utbyggeren oppnår nødvendig reguleringsendring, dispensasjon og rammetillatelse.

– Det er fra Sortland kommunes side antydet en behandlingstid på to-tre måneder når det gjelder reguleringsendring og om lag tre-fire måneder når det gjelder rammetillatelse, heter det i opsjonsavtalen.

Dersom byggestart ikke er igang innen 1. juli neste år, har Kulturfabrikken Eiendom AS rett til å kjøpte tilbake eiendommen.

Samtidig har Sortland kommune gått med på at kjøperen fritt kan overføre rettigheter og plikter etter opsjonsavtalen, til selskap som er kjøperens majoritetseiere. Dersom rettigheter og plikter overføres til andre, skal Kulturfabrikken Eiendom AS godkjenne overføringen, går det fram av opsjonsavtalen.