Holmøy har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken

Det er Knut Holmøy, via selskapet Holmøy Holding, som sammen med selskapet Nordic Investment har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom.

Her er det inngått avtale om bygging av hotell. Nå er det klart at det er Holmøy Holding og et Harstadselskap som har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Dette skriver Holmøy i en pressemelding tirsdag.

«Holmøy Holding AS (HH) ved Knut R. Holmøy, Sortland og Nordic Investment AS (NI) ved Sverre Utvåg, Harstad har sammen inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom (KE) som gir selskapene rett til å kjøpe hotelltomta på Sortland, gnr 15, b.nr 2193, 2284 & 2216,» står det i pressemeldinga.


Toppledere i Sortland ikke helt fornøyd:

Ønsker hotell med større «signaleffekt»

Sortlands toppledere kunne tenke seg et nytt hotell med større «signaleffekt» enn det som hotellkjeden har vist av tegninger og skisser for hvordan fasadene til nytt hotell ved Kulturfabrikken skal se ut.

 

De skriver at de vil «utvikle et hotell- og bevertningskonsept tilpasset ulike kundesegmenter og kartlegge hvilke tilbud og volumer som samlet sett vil være riktig på Sortland». Etter at dette er gjennomført, og forutsatt at man konkluderer med at prosjektet vil være bærekraftig rent økonomisk, vil de sende søknad om rammetillatelse for bygging til kommunen.

«Formell overtakelse av og fullstendig oppgjør for tomten vil ihht inngått avtale skje når godkjent rammetillatelse foreligger fra kommunen,» står det.


Har nå tro på hotellplanene:

Kjent hotellkjede reduserer byggeplanene på Sortland

– Etter å ha møtt utbyggerne i dag, har jeg tro på hotellplanene, men registrerer at hotellkjeden har redusert prosjektet til ikke å omfatte leiligheter på toppen av hotellet. Det gjør egentlig den videre prosessen gjennom kommunen og fram til ferdigstilling enklere, sier daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen i Kulturfabrikken Eiendom AS i et intervju med VOL.

 

Holmøy er daglig leder i Prestfjord AS og styreleder i Holmøy Maritime, og en etablert forretningsmann på Sortland. Nordic Investment AS er et Harstad-basert selskap, drevet av Sverre Utvåg. Om ambisjonene skriver de:

«Holmøy Holding og Nordic Investment er to betydelige, nord-norsk eide næringsaktører som ser frem til å samarbeide om å utvikle og bygge et hotell på Sortland som skal dekke fremtidige behov til beste for lokalt næringsliv, regionalt reiseliv, kommune, operatør og eiere.»


Harstadkjendisens selskap driver flere hoteller - inngikk opsjonsavtale på Sortland:

– Vi har ganske stor tro på prosjektet, og jobber med å få verifisert den troa

Sverre Utvåg i Nordic Investment sier de har merka stort lokalt engasjement om hotellplanene på Sortland. Selv har de nok hatt rollen med å holde litt igjen, men selskapet har likevel tro på at det kan være potensiale.

 

Utvåg driver flere selskaper og er styreleder for eiendomsselskaper over hele Nord-Norge, og selskapet Nordic Investment driver blant annet flere Scandic-hoteller.

Selskapet har tidligere også vært involvert i driften av Sortland hotell, for flere tiår siden, da det het Sortland Nordic Hotell.


Kulturfabrikken Eiendom AS på Sortland

Offentliggjør opsjonsavtale for mer enn 100 hotellrom

Etter at VOL har klaget på manglende innsyn i en kommunal opsjonsavtale om bygging av hotell på Sortland, har daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen i Kulturfabrikken Eiendom AS besluttet å offentliggjøre opsjonsavtalen.