Rødts stemme avgjorde:

Formannskapet snudde om vei - Anne får lov til å bygge

Etter nesten ti års saksgang kan Anne Robertsens kamp for å få lagt vei inn til eiendommen sin, være over. Formannskapet snudde i saken og gikk inn for å tillate bygging.

Formannskapsmøtet 28. august.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Formannskapet gikk tirsdag inn for at Anne Robertsen skulle få bygge vei på omsøkt trasé på tomta si på Jennestad. Dermed snudde de i sitt tidligere vedtak, som var at hun i stedet måtte bygge via en eksisterende vei, og tvers over jordet.


Anne har brukt nesten ti år på å få lov til å bygge vei

Anne Robertsen eier en tomt på Jennestad, som hun ikke får brukt. Årsaken er at hun ikke har fått tillatelse til å bygge vei inn til eiendommen.


Robertsen har helt siden tomta ble kjøpt i 2009 forsøkt å få bygd vei til den. I 2013 fikk hun konsesjon til å drive landbruksnæring (kennel) på tomta, men den gang ble ikke dette med avkjørsel behandla.


Saksbehandlingsfeil

Det har vært mye fram og tilbake i saken - blant annet usikkerhet rundt hvorvidt det er kommunen eller vegvesenet som har vedtaksmyndighet i saka. Statens Vegvesen har gitt avslag til veien Robertsen har søkt om, men det har i ettertid vist seg at det ikke er deres avgjørelse, ettersom området er tegnet inn i kommunens arealplan. Området som krysses med veiforslaget fra kommunen, er i arealplanen regulert til framtidig boligbygging.

Dette siste ble veldig avgjørende for Rødts Christoffer Ellingsen. Formannskapet dro tidlig tirsdag på befaring på den aktuelle eiendommen, og denne befaringa virket å påvirke synet til flere av politikerne på saken.

– Jeg har sett nærmere på saka i etterkant av det forrige vedtaket, og vi var der i dag. Statens Vegvesen vil trolig ha innsigelser, de er strenge på dette med avkjørsler. Men i konklusjonen vår ligger det at vi nok vil endre vårt standpunkt, og støtter klagen, sier han. Ellingsen la til at selv om Rødt nok ville stemt mot konsesjonen som ble gitt i 2013, er den nå gitt, og da må formannskapet forholde seg til det, og at tomteeier har en forventning om å kunne bruke eiendommen.


Grunneiere reagerer:

Mener Lone og Ådne ikke burde fått kjøpe småbrukstomt

Grunneierne av nabotomta til en jordbrukstomt et ungt par fikk kjøpe i vår, har påklaget salget. De mener det bryter med jordloven.


– Jeg forstår at Vegvesenet problematiserer avkjørsel. Men i en avveining mot en del andre hensyn, mener jeg det bikker over mot dispensasjon. Når det gjelder reguleringsplan for dette området, gjelder den så vidt jeg forstår ikke lenger. Men i arealplanen er det planlagt boliger der. Med kommunens veiforslag binder man opp ny reguleringsplan for disse boligene. Det skjer ikke om man legger avkjørselen ved den gamle kjerreveien. Det er ingen god løsning uansett, men...

Ellingsen endte opp med å stemme sammen med Høyre og Frp, og dermed fikk klager Anne Robertsen medhold.

– Beklagelig sak

Høyre og Frp har hele tiden ment at søker burde få medhold. De omtalte hele saken som pinlig.

– Jeg syns hele saka er ganske beklagelig. De har holdt på i snart ti år med å få etablert seg. Det bør kanskje kommunen ta selvkritikk på, når ting tar så lang tid. Det er også interessant med infoen vi fikk under om at det ikke skal bygges nytt hus, men at eksisterende hus skal flyttes, sa Wessel Olsen.

Frps Asbjørn Tingvoll påpekte at også landbrukssjefen i kommunen mente den omsøkte løsninga ville beslaglegge mindre matjord, selv om han endte med å vektlegge andre hensyn høyere.

– Frp og Høyre stemte for å innvilge også sist. Samme tilbakemeld kom fra fylkesmannen og landbruksmyndighetene. Vi mener saken er styrket etter befaringa, og vi har ikke endra syn, sa han.


Geir Rognan (ØTL):

– Vi har kanskje de dårligste fylkesveiene i hele Vesterålen

– Forfallet oppleves som foruroligende, sier Geir Rognan (ØTL) om fylkesvei 821 i Øksnes. Han tok opp et grunngitt spørsmål om status både for veiene i kommunen og for Frøskelandsfjellet.

 

Ordfører Tove Mette Bjørkmo mente at kritikken om at det har tatt tid, primært må rettes mot Statens Vegvesen.

– De har trodd at de på egen kjøl skulle behandle saken. Denne saken har gått en lang og kronglete vei, det kan alle være enige om, sa hun.

Arbeiderpartiet og Rødt kritiserte samtidig Høyre og Frp for at man innvilget en dispensasjonssøknad i 2013 uten at det var avklart veiløsning.