Kritiserte manglende offentlighet i hotellsaken

Flere av politikerne i formannskapet kritiserte i møtet tirsdag administrasjonen for manglende informasjon i hotellsaken. – Jeg stusser på at jeg som folkevalgt må lese om innholdet i denne saken i avisen, sa Høyres Roar Wessel-Olsen.

Formannskapet 28. august.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Kulturfabrikken Eiendom AS orienterte tirsdag i formannskapsmøtet om saken med hotell ved Kulturfabrikken. Der ble det blant annet framlagt en tidslinje over saken helt tilbake til 2014, men mye av orienteringa ble brukt til å begrunne hvorfor informasjon om aktører og pris var unntatt offentlighet.

Her endte kommunen med å offentliggjøre en sladdet versjon av opsjonsavtalen etter at VOL søkte innsyn i sommer. Samtidig oppfordret de sterkt partene til å sende ut informasjon om saken, informerte daglig leder ved Kulturfabrikken Eiendom, Ingebjørg Glad Pedersen i møtet tirsdag.

Dette gjorde partene forrige uke, gjennom en pressemelding til mediene. Partene er altså nå offentliggjort, men prisen er fremdeles unntatt offentlighet. Politikerne hadde per da ikke fått vite hvem som hadde inngått opsjonsavtale.

Kritiserte hemmelighold

Flere politikere tok ordet under formannskapsmøtet og kritiserte det de mente var manglende informasjon.


Grossist i styreverv: – Slik fikk vi hotellplanene på sporet

– Vi var aktive i prosessen for å finne partnere som kunne matche hverandre. Det lyktes vi med. Nå har jeg mer enn 90 prosent tro på at hotellprosjektet blir en realitet, og håper hotellet vil stå ferdig en gang i løpet av 2020.

 

Høyres Roar Wessel-Olsen påpekte at det var formannskapet som har gjort et vedtak om å bygge hotell. Han mener de har fått vite for lite underveis. Glad Pedersen påpekte at det ikke er stilt spørsmål om partene ved tidligere tilfeller, når formannskapet har blitt forelagt informasjon. Det syns Wessel-Olsen var et dårlig argument.

– Jeg stusser på at jeg som folkevalgt må lese i avisen om innholdet i ting. Så kan man beklage at man ikke har spurt tidligere, men jeg syns ikke det er noe argument, sier han.


Harstadkjendisens selskap driver flere hoteller - inngikk opsjonsavtale på Sortland:

– Vi har ganske stor tro på prosjektet, og jobber med å få verifisert den troa

Sverre Utvåg i Nordic Investment sier de har merka stort lokalt engasjement om hotellplanene på Sortland. Selv har de nok hatt rollen med å holde litt igjen, men selskapet har likevel tro på at det kan være potensiale.

 

I sommer stilte han og partikollega Beate Bø Nilsen spørsmål om innsyn, og fikk svar på en del av det de lurte på. De opplevde at det i møtet ble framstilt som at partene ikke hadde fått ro på grunn av innsynsbegjæringer og spørsmål.

– Vi som politikere sitter med ansvaret. Formannskapet har taushetsplikt. Det stilles spørsmål ved at politisk nivå stiller innsynskrav i saka. Avgjørelsen om at man kan miste en avtalepartner om man informerer er noe som bør tas på politisk nivå, ikke administrativt. Jeg syns det er rart at man har sagt det er greit at ikke engang formannskapet skal informeres, sier han. Bø Nilsen la til at hun reagerte på at legitime forespørsler om informasjon blir framstilt slik.


Toppledere i Sortland ikke helt fornøyd:

Ønsker hotell med større «signaleffekt»

Sortlands toppledere kunne tenke seg et nytt hotell med større «signaleffekt» enn det som hotellkjeden har vist av tegninger og skisser for hvordan fasadene til nytt hotell ved Kulturfabrikken skal se ut.

 

– Ikke vanlig

Rødts Christoffer Ellingsen reagerte også på at informasjon hadde blitt tilbakeholdt.

– Det er ikke uproblematisk med unntak fra offentligheten. Det er ganske uvanlig, slik jeg opplever den offentlige debatten og praksis i slike saker, sa han.


Kulturfabrikken Eiendom AS på Sortland

Offentliggjør opsjonsavtale for mer enn 100 hotellrom

Etter at VOL har klaget på manglende innsyn i en kommunal opsjonsavtale om bygging av hotell på Sortland, har daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen i Kulturfabrikken Eiendom AS besluttet å offentliggjøre opsjonsavtalen.

 

Ordfører Tove Mette Bjørkmo presiserte at det ikke var hennes avgjørelse at informasjon skulle holdes tilbake, men sa at hun opplevde at formannskapet sa fra seg retten til å motta all informasjon om saken da de overlot til Kulturfabrikken Eiendom å få på plass en avtale.

Ellingsen stilte også spørsmål ved om saken ikke burde blitt behandla på nytt i politiske organer, når det er fire år siden det aktuelle vedtaket, altså før denne perioden da det satt andre politikere i formannskapet.


Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen etter Nordlund-svar:

– Hotellsaken må tilbake til kommunestyret

Høyres Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen er klare i sin tale. Hotellsaka må tilbake til kommunestyret.