Samfunnsløftet fra Sparebanken Nord-Norge med lokalt tiltak: 

Gir 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen

Torsdag formiddag lanserte Sparebanken Nord-Norge sitt nye prosjekt «Samfunnsløftet». I den forbindelse delte de også ut 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen.

Styreleder i Blåbyhallen, Torgeir Arntzen, ble rørt.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Samfunnsløftet

Sortland

– Det har blitt diskutert i media og blant ildsjeler og andre i det siste. Det er en viktig arena, ikke bare for Vesterålen, men for hele Hålogaland da det er den eneste hallen i sin klasse i regionen. Derfor gir vi 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen, kunngjorde banksjef for SNN Vesterålen, Bernt Ola Nilsen til applaus fra flere fremmøtte i lokalene til banken på Sortland.

Samfunnsløftet

 

En av de fremmøtte var styreleder i Blåbyhallen, Torgeir Arntzen.

– Jeg blir rørt, sa han da han fikk det synlige beviset på støtten, nemlig en kontrakt.

– Dette er fantastisk. Først og fremst for ungdommen. Hvor hadde de vært om det ikke hadde vært for Blåbyhallen. At kunstgresset er slitt og moden for utskifting, er et godt tegn. Det viser at det blir brukt. Med skifte av dekke, kan hallen bli enda mer brukt. Og nå forventer jeg at vi får skiftet dekke så fort som mulig.


FAKTA: Blåbyhallen

 • Blåbyhallen på Sortland stod ferdig 24. mars 2007, som den hittil eneste storhallen i regionen med mulighet for 11-fotball på en flate på 100 ganger 64 meter.
 • Hallen er en flerbrukshall som kan deles inn i flere enheter av ulike størrelser for ulike aktiviteter.
 • I dag er hallen i bruk som hjemmearena for seniorlagene til Sortland IL, skolebarn og ungdom bruker den på dagtid, mens fotballspillere på aldersbestemt nivå bruker den på ettermiddags- og kveldstid. I tillegg benyttes hallen til fotballturneringer for hele regionen.
 • Allerede i 2016 ble det klart at kunstgresset i hallen er modent for utskifting. Granulatet ligger oppå gresset, i stedet for nedi, noe som fører til at banen oppleves hard og med lite demping.
 • Dette har ført til slitasjeskader, både for voksne og etter hvert også for barn og unge.


Banskejf i Sparebanken avdeling Vesterålen, Bernt Ola Nilsen.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Ber om hjelp til å bruke penger

SpareBank 1 Nord-Norge har flere hundre millioner kroner som er øremerket til utvikling av Nord-Norge. Nå inviteres hele landsdelen til å være med å bestemme hvordan pengene skal brukes.

 

Premiss

Den første millionen var ikke bare den første fra SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsløft, men også den første av de tre millionene som skal til for å skifte dekket i Blåbyhallen. Banksjef Bernt Ola Nilsen utfordrer nå næringslivet, Sortland kommune og private bidragsytere til å bli med i spleiselaget. 

– Dette er jeg helt sikker på at vi kommer i mål med, for ingen i dette lokalsamfunnet er i tvil om Blåbyhallens betydning, både for de daglige aktivitetene og de store festene, sier Nilsen.

Tilstede i SNN sine lokaler var store deler av kommunestyret. Også ordfører Tove Mette Bjørkmo.

– Jeg vil først takke på vegne av Blåbyhallen. Dette liker jeg. Oppfordringen tar vi. Her skal vi samarbeide for å få på plass et nytt dekke, sa hun.


FAKTA: Samfunnsløftet

 • Samfunnsløftet er SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruk av samfunnsutbyttet de neste tre årene.
 • I 2017 var samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge på nærmere en halv milliard kroner.
 • Strategien baserer seg på 10.000 svar fra hele landsdelen, etter at SpareBank 1 Nord-Norge ba om innspill på hvordan samfunnsutbyttet kan bidra til å utvikle Nord-Norge.
 • Samfunnsløftet er delt inn i fem kategorier:
  • Arenaløftet skal støtte møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan landsdelen søke om støtte til anlegg for idrett, kunst og kultur. Kategorien omfatter også initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord, større festivaler og tiltak for å utvikle levende byrom.
  • Innovasjonsløftet skal senke terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, og bidra til innovasjonstakt i det eksisterende næringslivet. Her ønsker SpareBank 1 Nord-Norge søknader om prosjekt som vil innovere eller forbedre et produkt eller en prosess som er viktig for Nord-Norge. I dette løftet ligger det også støtte til aktører som vil skape innovasjon hos andre.
  • Ungdomsløftet skal bidra i de store prosjektene som løfter landsdelens unge talent, kompetanse, framtidstro og mestring. Her ønsker SpareBank 1 Nord-Norge søknader på stipend for å utvikle talent, og på prosjekt som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom.
  • Lokalsamfunnsløftet er rigget for de mange små og store prosjektene som springer ut av det lokale engasjementet og som er tuftet på dugnadsvilje. Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til utstyr, arrangement og øvrige prosjekt som knytter lokalsamfunnet sammen.
  • I kunnskapsløftet skal SpareBank 1 Nord-Norge videreutvikle Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og bidra til møteplasser for kunnskapsdeling, for eksempel konferanser.
 • I tillegg til Samfunnsløftets fem hovedområder som går over flere år, vil SpareBank 1 Nord-Norge ha et årlig temaløft. Det første av disse lanseres senere i høst.
 • Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av at samfunnet fortsatt har den største eierandelen i banken og dermed fortsatt får den største delen av utbyttet. Det var lokale krefter som i sin tid etablerte sparebanker ved at noen skjøt inn grunnkapital. Det gjorde de ikke for egen vinning, men for lokalsamfunnets beste. Overskuddet skulle gå til «allmennyttige formål» der hvor kundene bodde.

Tove Mette Bjørkmo var takknemlig for gaven.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Lansering

Før den lokale nyheten, presenterte også SNN «Samfunnsløftet» gjennom en direktesending vist på storskjerm. Her fortalte administrerende direktør i SNN, Jan-Frode Janson, om hva Samfunnsløftet er.

– 12. april gikk vi ut og spurte samfunnet hva de brant for og hvordan vi skulle investere et milliardbeløp i utbytte og fordele dette utover hele Nord-Norge. Vi fikk 10.000 svar. Vi har siden kategorisert de og kommet frem til fem løft.

De fem løftene er et arenaløft, innovasjonsløft, kunnskapsløft, lokalsamfunnsløft og ungdomsløft.

Flere plasser i Nord-Norge fikk lag, foreninger, prosjekter og arenaer midler i dag. Lokalt gikk det altså til Blåbyhallen, men de som mener de også kunne fått noe, de kan nå søke midler hos Sparebanken Nord-Norge.

Relaterte saker: