Kan stille miljøkrav:

Formannskapet vil gi to millioner til nytt kunstgress i Blåbyhallen

Formannskapet vedtok i sitt møte torsdag at de vil gi 1,9 millioner kroner til nytt dekke i Blåbyhallen. Sammen med millionen fra Sparebank 1 blir det dermed bevilget rundt tre millioner. Samtidig kom det flere innspill om at man bør prøve å finne mer miljøvennlige løsninger.

Kunstgresset i Blåbyhallen har vært i hard bruk i ti år, og må byttes, konkluderte Aleksander Bjørnsund og Roger Andreassen i SIL i august. Det har vært behov i flere år. Nå får de gjennomslag hos kommunen.  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Formannskapet gjorde det enstemmige vedtaket sent i møtet torsdag.

De gikk inn for å iverksette en umiddelbar utskiftning av kunstgress i Blåbyhallen, og lovet da å forskuttere 1,9 millioner kroner (disse er planlagt hentet fra det såkale havbruksfondet, altså fra midler kommunen får fordi den har lagt til rette for oppdrett). Sammen med pengene fra Sparebank 1 blir den samla summen 2,9 millioner kroner.

Planen er at dette skal behandles alt på neste kommunestyremøte midt i oktober, som en del av budsjettreguleringa for 2018.


Sigerfjord IL starter opp bokseklubb - infomøte onsdag:

– Vi vil tiltrekke oss ungdom med litt andre behov

Onsdag avholdes informasjons- og oppstartsmøte for Sigerfjord boksing. Det er Rune Monrad som er primus motor, og Sigerfjord IL håper å nå ut til ungdom som ikke nødvendigvis driver med annen idrett.

 

Mer miljøvennlig?

Flere representanter framhevet likevel at man bør se på hvorvidt det finnes mer miljøvennlige løsninger enn dagens. Granulatene i kunstgressbaner er et stort problem ettersom de raskt havner ute i naturen, og de brytes ikke ned.

Senterpartiets Karl Erling Nordlund påpekte at enkelte kommuner har vedtatt forbud mot miljøskadelig kunstgress. Han sier det finnes andre dekker som er mer miljøvennlige, og ba om at kommunestyret måtte få presentert alternativer.


Sortland Ap vil ha nytt dekke i Blåbyhallen så raskt som mulig:

– Håper å få det plass i løpet av et halvt år

Sortland Ap gleder seg over nyheten om at Blåbyhallen har fått en million kroner til nytt banedekke, men vil ha fortgang i prosessen med å skifte det ut.

 

– Det er ikke noe problem for meg å bruke litt mer penger på et mer miljøvennlig dekke, sa han. Flere andre politikere var enige i dette, og det ble bedt om at rådmannen skal se på hvilke alternativer som finnes når saken skal opp til budsjettbehandling.

– Om det ikke er tydelig fastslått, bør vi stille krav om at vi velger en mer miljøvennlig løsning enn dagens. Vi må ha en bedre løsning, om vi så må legge mer penger på bordet, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Gave fra Sparebank 1

Ellingsen reagerte dog på at han mente gaven fra Sparebank 1, på én million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen, etter hans syn er en måte å påvirke politikerne til å fatte et visst vedtak på. Flere av de andre politikerne i møtet reagerte på dette.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo påpekte at hun i forkant hadde gått ut i mediene og bedt om bidrag fra næringslivet for å få realisert nytt dekke.

– I utgangspunktet hadde jeg sagt i mediene at vi ønsket tilskudd fra næringslivet til dette. Og det ble hørt på. Da blir det dumt etterpå om vi sier nei, sier Bjørkmo. Høyres Roar Wessel Olsen påpekte at kommunen har rett til å si nei til en gave om de opplever at det er forsøk på urettmessig påvirkning, men det kan det ikke kalles nå.


Samfunnsløftet fra Sparebanken Nord-Norge med lokalt tiltak: 

Gir 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen

Torsdag formiddag lanserte Sparebanken Nord-Norge sitt nye prosjekt «Samfunnsløftet». I den forbindelse delte de også ut 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen.

 

Sps Nordlund mente intensjonen bak gaven var noe irrelevant, all den tid pengene trengs.

– Næringslivet kjøper seg litt goodwill, det er sånn det foregår. La oss bare være ærlige på det. Det er en gladsak at vi får skifta dekke, sier han.

Høyres Johnny Karlsen sa det kan være mulig å få nytt dekke før jul. Å få tilsendt og montert opp nytt dekke tar bare rundt en måned, men det ble påpekt at det trolig må settes ut på anbud og dermed kan ta litt tid.

Det endelige vedtaket

I vedtaket heter det.

  1. Sortland kommune iverksetter umiddelbart utskifting av kunstgress i Blåbyhallen.
  2. Sortlad kommune forskutterer 1,9 millioner kroner, som hentes fra ubundne fond og 1 million fra Sparebanken 1 Nord-Norge, samlet 2,9 millioner kroner.
  3. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 3 2018.