Vegvesenet klagde på dispensasjon:

Ny runde om Annes avkjørsel i formannskapet

Statens Vegvesen har klagd på vedtaket formannskapet på Sortland gjorde i august, der de landa på at Anne Robertsen skulle få bygge avkjørsel til tomta si på Jennestad. Vegvesenet opprettholder sine opprinnelige innsigelser.

Her viser Anne Robertsen politikere fra formannskapet hvor veien kommunen mener hun bør bruke går i dag, og hvor hun ønsker å anlegge vei.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

VOL omtalte i sommer hvordan Anne Robertsen, som fikk konsesjon for en tomt på Jennestad i 2013, fremdeles ikke har tatt tomta i bruk, ettersom det i flere år har vært konflikt rundt hvor veien til tomta skal gå. Det er en veiløs og inneklemt tomt.

Etter mye om og men vedtok kommunen i mai at veien måtte bygges i en trasé som Statens Vegvesen anbefalte. Den traseen innebærer at veien må krysse en annen tomt, men gjør at man unngår flere avkjørsler ut på fylkesveien. Robertsen klagde på dette, og fikk medhold i møtet i august.


Rødts stemme avgjorde:

Formannskapet snudde om vei - Anne får lov til å bygge

Etter nesten ti års saksgang kan Anne Robertsens kamp for å få lagt vei inn til eiendommen sin, være over. Formannskapet snudde i saken og gikk inn for å tillate bygging.


Da konkluderte formannskapet i stedet med at hun skulle få bygge vei langs den traseen hun først hadde søkt om. Det innebærer ny avkjørsel fra fylkesveien, men man unngikk kryssing tvers over en tomt.

Vegvesenet reagerer

I slutten av september leverte Statens Vegvesen inn en klage på dette vedtaket.

«Av hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og uheldig presedens påklager Statens vegvesen kommunens vedtak,» står det i klagen.


Anne Robertsen lettet etter veiavgjørelse:

– De fleste ville nok ikke orka, men det gikk en liten faen i meg

Hun har klagd på alle vedtak som er gjort om avkjørsel til eiendommen hun har kjøpt på Jennestad. I snart ti år har hun eid en eiendom på Jennestad hun ikke får brukt, fordi det ikke har vært vei til den. Nå fikk hun endelig gjennomslag i formannskapet.


«Dersom det gis tillatelse til å etablere ny avkjørsel i en sak der det finnes en god alternativ løsning med eksisterende avkjørsel så vil det skape en presedens der det blir vanskelig å avslå andre lignende søknader – spesielt der det ikke finnes alternative løsninger,» står det videre.

Vegvesenet mener Robertsen i stedet skal bruke en eksisterende avkjørsel som går inn til noen boliger, og bygge vei inn til sin tomt fra denne og tvers over et jorde.

Dette er veien og avkjørselen Statens Vegvesen mener Robertsen og kundene til kennelen skal bruke.  Foto: Jenny Dahl Bakken

 

Ny runde i formannskapet

Statens Vegvesen har innsigelsesrett på kommunale vedtak som påvirker veinettet. De anbefaler at det opprinnelige vedtaket fra mai, der formannskapet gikk inn for Vegvesenets løsning, vedtas i stedet.

Dermed blir det trolig en ny runde med saken i formannskapet. Dersom formannskapet avviser klagen fra Vegvesenet og opprettholder sitt eget vedtak, kan Vegvesenet klage til Fylkesmannen, som eventuelt da skal avgjøre saka.


Anne har brukt nesten ti år på å få lov til å bygge vei

Anne Robertsen eier en tomt på Jennestad, som hun ikke får brukt. Årsaken er at hun ikke har fått tillatelse til å bygge vei inn til eiendommen.


Robertsen varsler at dersom formannskapet snur, vil hun uansett klage dette inn for fylket. Dermed ender saken sannsynligvis hos Fylkesmannen uansett, ettersom Vegvesenet nok kan forventes å opprettholde sin innsigelse hvis formannskapet stadfester vedtaket fra august.

Denne grøfta skiller flere eiendommer. Hadde det blitt anlagt vei her, kunne den også blitt brukt av naboene, anfører Robertsen.  Foto: Jenny Dahl Bakken