Musikksamarbeidet i Vesterålen er 30 år:

Markerker 30-årsjubileet med «Grenseløs» forestilling og flere workshops

Denne høsten har MUSAM, musikksamarbeidet i Vesterålen, 30 år. Dette skal de feire med jubileumsforestilling i Kulturfabrikken på Sortland 4. november, samt flere workshops.
Sortland

– Vel 200 barn, unge og voksne fra alle kommunene i Vesterålen vil entre scenen i Møysalen i Kulturfabrikken på Sortland 4. november. Et stort og spennende løft for MUSAM, kulturskolene og musikk, dans og drama-linja (MDD-linja) ved Sortland videregående skole, skrives det i en pressemelding.

«Grenseløs» på flere måter

Tittelen på jubileumsforestillingen er «Grenseløs».

– Det gjenspeiler både det regionale samarbeidet mellom kommunene i regionen, og de grenseløse uttrykk og opplevelser som finnes innen de estetiske fagene, opplyses det.

Kor og orkesterverket "barndom i flo og fjære" vil fremføres, 25 år etter at det ble vist under Festspillene i Harstad.   Foto: MUSAM

MUSAM røper også at det vil bli urfremføring av en fanfare som Odd Helge Hveding har skrevet, samt at det vil bli gjenhør av kor- og orkesterverket Bjørn Kruse skrev til Kultursamarbeidets barnekulturmønstring «Barndom i flo og fjære». Den ble blant annet vist under Festspillene i Harstad i 1993.

– Den gang som nå, under høstens jubileumsforestilling, vil Ketil Vangen være dirigent.

Også korps vil være en del av programmet, der «Ode til lyden langs leia» vil være et av innslagene.

– Publikum vil også få smakebiter fra fagområder som nå begynner å få mer rotfeste i kulturskolene, rock, dans og drama, skrives det.

Viktig for igangsetting og formidling

Ifølge pressemeldingen, må det, for at kulturskolene i regionen skal utvikles, gis rom for inspirasjon, innovasjon og fornying. Dermed ses MUSAM på som viktig for å sette i gang fellestiltak og å formidle nye lokale tiltak som iverksettes.

– Kulturskolene skal gi rom for mange. Med veldig små personalressurser blir dette viktige og samfunnsnyttige løft som bare kommunepolitikerne i Vesterålen kan finne gode løsninger på.

Alt fra dans til slagverk

Det vil bli flere ulike workshops i regi av MUSAM i høst. Blant annet innen dans, med danser Thomas Voll og dansepedagog Susanne Pettersen, samt visuell kunst med kunstner Eva Bakkeslett. Det vil også bli workshop innen tater med teaterinstruktør i Vesterålen, Tom-Stian lenningsvik, i tillegg til slagverk med musiker og pedagog Håkon Kristiansen.

I år vil det bli holdt workshop innen visuell kunst med kunstner Eva Bakkeslett  Foto: MUSAM

 

– MUSAM, kulturskolene og MDD-linja har planer om flere workshops videre, særdeles viktig for både økt bredde og økt fordypning når det gjelder de estetiske fagene i Vesterålen. Estetiske fag for barn og unge har nasjonalt lenge vært under sterkt press, noe som er urovekkende og må tas på største alvor, skrives det i pressemeldingen.