– Fiskeri og olje fungerer godt side om side

Sist fredag var sjef for Norsk olje og gass, Karl Eirik Shjøtt-Pedersen i Sortland for å delta på regionrådsmøte. Der pratet han blant annet om forvaltningsplanen for Barentshavet. Vesterålsbesøket ble også benyttet til utveksle erfaringer med andre lokalpolitikere.

Karl-Eirik Shjøtt Pedersen mener det ikke er noen hindring for at både oljen og fisken i Vesterålen kan gå hånd i hånd i fremtiden.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland Høyre er for konsekvensutredning og fikk i så måte gode råd fra ringreven Shjøtt-Pedersen. 

Sortland

Han pratet blant annet om viktigheten av at oljenæringa får til en symbiose mellom sjømatnæringa og olje- og gassnæringa. Den tidligere fiskeriministeren møtte motstand i regionrådet, men understreket at det ikke er noen motsetning mellom fiskeri, oppdrett, sjømat og oljevirksomhet.

– Om en skal lykkes med olje- og gassvirksomhet, så må en planlegge og tilrettelegge virksomheten slik at en kan få samarbeide. Det får vi til å fungere i Finnmark, sa blant annet Schjøtt-Pedersen under møtet.


Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Erik Schøtt Pedersen på besøk i Regionrådet:

Schjøtt-Pedersen møtte kvist i Regionrådet

Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Erik Schjøtt-Pedersen, besøkte fredag arbeidsutvalget til Vesterålen Regionråd. Hans budskap var klart for kunnskapsbaserte avgjørelser rundt fremtidig åpning eller fredning av Lofoten Vesterålen og Senja for oljeutvinning. Han møtte kvist fra blant annet Bø under møtet.

 

Trenger ikke blir oljeutvinning

Overfor VOL utbroderte Schjøtt-Pedersen noen av synspunktene som ble tatt opp i regionrådet.

– Fiskeri og olje fungerer godt side om side. Det tror jeg det kan gjøre her i Vesterålen også. Norsk oljevirksomhet har aldri opplevd utslipp, ikke en eneste dråpe har nådd land. Om en skal lykkes med olje- og gassvirksomhet, må en planlegge og tilrettelegge virksomheten slik at man kan samarbeide, utdypet han.

Shjøtt Pedersen presiserte at konsekvensutredning ikke automatisk betyr oljeutvinning.

– Konsekvensutredning handler om å samle kunnskap. Det er mange eksempler på at konsekvensutredning ikke har ført til utbygging. Men det er viktig å kartlegge og undersøke mulighetene som finnes, presiserer han.

Vil skape aktivitet

Der mange ser oljenes mørke sider, særlig når det gjelder miljøvern, er Shjøtt-Pedersen opptatt av å trekke frem oljeutvinningens muligheter og potensial.

– Der det er virksomhet, er det aktivitet. Oljevirksomhet utenfor Vesterålen vil skape aktivitet på land, sier han, og trekker igjen frem Finnmark som eksempel.

– Fisk og reiseliv er et viktig fundament i Vesterålen. Samtidig kan oljevirksomhet også skape arbeidsplasser, men dersom det skal skje, er det nødvendig med aktivitet. Det er ingen motsetning mellom oljevirksomhet og fiskeri, sier han. 

Informasjonsutveksling

I tillegg til å møte regionrådet, møtte den tidligere fiskeriministeren også Sortland Høyre, som blant annet ville ha råd og innspill i forbindelse konsekvensutredning.

– Når Norsk Olje og Gass med Schjøtt Pedersen først var på besøk, ønsket vi å utveksle informasjon. Vi er ikke tvil om at Høyre er for konsekvensutredning, men ønsker enda mer kunnskap for å ta bedre beslutninger, peker Bø Nilsen på.

– Vi bor i en region der fisk kommer først. Men olje og gass, kombinert med fiskeri, er ikke upløyd mark. Det har ikke vært konsekvensutredning siden 1994, men teknologien har utviklet seg mye siden den gang.  I dag er Norge er en av de fremste på olje- og gassteknologi, legger hun til.

Ønsker innspill

Bø Nilsen understreker at Sortland Høyre er godt i gang med å utarbeide partiprogrammet til neste års kommunevalg, og vil gjerne ha innspill, enten det er i forbindelse med konsekvensutredning og ikke minst andre ting.

– Vi vil gjerne ha respons fra så mange som mulig, og som har innspill om hva vi bør ta opp og se nærmere på, slår hun fast.