Feil temperatur i varmtvannstank trolig årsak til legionellasmitte ved Lamarktunet

Mandag morgen omtalte VOL s saken om at en beboer ved Lamarka sykehjem døde av legionellasmitte. Kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, innrømmer at dårlige rutiner kan være årsak til hendelsen.

Helse og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Selv om årsaken fortsatt ikke er kjent, og kommunen venter på resultatene av varmtvannsprøvene, mistenker de at svaret kan ligge i et defekt fjernvarmeanlegg som gir varmtvann til flere kommunale bygg i kommunen. Dette skriver NRK Nordland.


Beboer ved sykehjem smittet av legionella

En bruker ved Lamarktunet på Sortland, fikk påvist smitte av legionellabakterien.

 

– Vi vet ikke helt sikkert, men vi har en sterk mistanke om at det har vært for kaldt i fjernvarmeanlegget som leverer varmtvann til sykehjemmene, sier Jacobsen til NRK Nordland.

I utgangspunktet er temperaturen i fjernvarmeanlegge for lav. Derfor må varmtvannsanlegget på sykehjemmet sørge for ettervarme, men likevel har vannet blitt for kaldt.

Høye temperaturer

Ifølge Jacobsen er det såkalte følere på fjernvarmeanlegget, som måler temperaturen på varmtvannet, som har visst for høye temperaturer.

– Følerne har vist for høye temperaturer, men da vi skulle målet i forbindelse med legionellatilfellet vi har nå, var temperaturen for lav. Hvordan det har skjedd, skjønner vi ikke helt, sier han til VOL.


Døde av legionella ved sykehjem

I forrige uke ble det kjent at en beboer ved Lamarktunet på Sortland ble smittet av bakteriesykdommen Legionella.


For dårlige rutiner

Helse og omsorgssjefen forteller at kommunen er godt i gang med en grundig gjennomgang for å eventuelt avdekke mangelfulle rutiner.

– Konklusjonen blir nok at rutinene vi har i dag kan bli bedre. Samtidig er det noe komplisert siden det ikke bare er snakk om en yrkesgruppe. Dette gjelder både driftspersonell, renholdspersonell, pleiepersonell og mange flere, sier han.

Jacobsen poengterer at det ikke er fare for at legionellatilfellet på Lamarktunet har spredt seg til andre sykehjem i kommunen.

– Denne saken indikerer ikke problem andre steder i kommunen og gjelder utelukkende på Lamarktunet, sier han.

Svar på prøvene snart klare

Når det gjelder svarene på analysene av varmtvannet, er ikke de klare. Men helse og omsorgssjefen tror ikke resultatet er så langt unna.

– Kanskje det kommer i slutten av denne uka, seinest tidlig i neste uke, slår Sture Jacobsen fast.


Passasjer på Hurtigruten ble smittet av legionella.

Det blå påvist legionella i en av lugarene i MS Finnmarken.